Hoeveel m2 kantoorruimte heb je nodig per werkplek?

Aantal vierkante meter kantoor per medewerker

Hoeveel m2 per werkplek?

Je bent op zoek naar een nieuw kantoor voor jouw bedrijf. In jouw zoektocht naar een geschikt kantoor moet je rekening houden met veel verschillende aspecten: de prijs, locatie, faciliteiten maar zeker niet onbelangrijk is het aantal vierkante meter van jouw nieuwe kantoor.

Bekijk kantoren in Amsterdam

Werknemers in Nederland hebben het recht op een veilige en gezonde werkplek. Slecht ingerichte werkplekken kunnen mogelijk leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen op kantoor. Daarom zijn er normen voor de inrichting van een werkplek die ervoor moeten zorgen dat de werkgever de juiste werkplek kan aanbieden.

De prijs van je kantoor wordt grotendeels bepaald op basis van het aantal vierkante meter en de locaties. Zo zijn kantoren in Amsterdam en Rotterdam vele malen duurder dan kantoorruimte buiten de Randstad. Wat zijn volgens de Arbo de minimale afmetingen m2 per persoon?

Bereken hoeveel m2 per medewerker jij nodig hebt op kantoor

In de NEN 1824 staat vastgelegd welke afmeting jouw kantoor moet hebben, zodat de werknemer zijn of haar werkzaamheden veilig en zonder nadelige gevolgen voor welzijn en gezondheid kan uitvoeren. De werknemer moet beschikken over voldoende bewegingsruimte. Als dit niet mogelijk is, moet er in de nabijheid van de werkplek een andere open of besloten ruimte aanwezig zijn waar wel voldoende bewegingsruimte is.

Met de manier van werken verandert ook het aantal vierkante meter kantoorruimte dat je nodig hebt voor je bedrijf. Omdat medewerkers steeds vaker flexibel werken en een vaste werkplek bijna uit den boze is, verandert ook deze norm. Tot voor kort ging de norm voor het minimaal aantal vierkante meter per werkplek uit van vaste basiswerkplekken die uit minimaal 8 m2 moest bestaan.

In de huidige tijd gaat dit echter niet meer op. Om te bepalen hoeveel vierkante meter kantoorruimte je nodig hebt, maak je een optelsom van een aantal onderdelen die er op een werkplek aanwezig zijn. Zo reken je dus uit hoeveel vierkante meter je nodig hebt per werkplek. Elk onderdeel van de werkplek staat voor een bepaald aantal vierkante meter:

 • 1 medewerker: 4 m2
 • 1 werkplek met plat beeldscherm: 1 m2
 • 1 werkplek met diep beeldscherm: 2 m2
 • 1 lees/schrijfvlak: 1 m2
 • 1 ladenkast: 1 m2
 • vergaderruimte: 2 m2 per persoon

Op deze manier kan je dus uitrekenen hoeveel m2 je per werkplek nodig hebt. Hieronder geven we een voorbeeld van deze berekening.

Bijvoorbeeld:

Je zoekt een werkplek voor alleen jezelf (1 persoon):

 • 1 medewerker: 4 m2
 • 1 ladenkast: 1 m2
 • 1 lees/schrijfruimte: 1 m2
 • 1 plat beeldscherm: 1 m2

Totale oppervlakte van jouw werkplek moet minimaal 7 m2 bedragen.

Je zoekt een kantoorruimte voor jouw bedrijf met 6 medewerkers:

 • 6 medewerkers: 24 m2 (6x4 m2)
 • 6 platte beeldschermen: 6 m2 (6x1 m2)
 • 6 lees/schrijfvlakken: 6 m2 (6x1 m2)
 • 2 kasten: 2 m2 (2x1 m2)
 • 1 vergaderruimte voor 10 personen (10x2 m2)

Totale oppervlakte van jouw kantoorruimte moet minimaal 58 m2 bedragen.

Deze manier van berekenen geeft weer hoeveel vierkante meter je nodig hebt voor jouw werkplek. Voor kantoorruimtes gaat dit nog vrij gemakkelijk. Maar door het soort werkzaamheden kan de uitkomst nogal verschillen. Het berekenen van het aantal vierkante meters dat je nodig hebt, blijft zoals bijna altijd met arbeidsomstandigheden, een kwestie van maatwerk. 

Arbo kantoorruimte per persoon: hoeveel m2 per werkplek?

Artikel 3.19 van het Arbobesluit stelt eisen aan de afmeting van kantoorruimte. Voor het bepalen van het minimaal vereiste vloeroppervlak voor kantoorwerkzaamheden wordt uitgegaan van het aantal werkplekken, inclusief de looproutes in het vertrek voor medewerkers met een beeldschermopstelling.

Deze eisen gelden alleen voor  werkplekken die grote delen van de dag in gebruik zijn. Het artikel geldt dus niet voor flexibele werkplekken die slechts één of twee uur per dag gebruikt worden of werkplekken die slechts één dag per week in gebruik. Arbo Artikel 3.19 stelt het volgende:

 • De afmetingen en het luchtvolume van de werkplek zijn zodanig dat de werknemer zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het welzijn zijn arbeid kan verrichten.
 • De afmeting van de werkplek is zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt.
 • Indien in verband met de aard van de werkzaamheden niet aan het tweede lid kan worden voldaan, is in de nabijheid een andere open of besloten ruimte met voldoende bewegingsvrijheid voor de betrokken werknemers beschikbaar.

Advies van Flexas.com

Om te beoordelen hoeveel vierkante meter je nodig hebt voor een kantoorruimte kun je uitgaan van drie standaard werkplekken: een bureau-werkplek, een vergaderruimte (4-6 personen) en een informele zithoek. Voor een bureau-werkplek ga je uit van 10-15 m2. 

In een eenvoudig kantoor ga je uit van 10 m2. In een luxe organisatie ga je uit van 15 m2. Of je er tussenin gaat zitten, bepaal je zelf. Voor een vergaderruimte (4-6 personen) ga je uit van 10 m2. Een informele zithoek heeft vaak minimaal een oppervlakte van 9 m2 (afhankelijk voor het aantal zitjes). 

Het aantal vierkante meters hebben niet alleen te maken met armslag ruimte (2D), maar zeker ook met de luchtcirculatie (3D). Een te kleine ruimte zorgt voor een tekort aan lucht. Dit resulteert in veel irritatie, ziekteverzuim, concentratieverlies en demotivatie. 

Misschien wel even handig om op te merken dat het netto vloeroppervlak van werkplekken ongeveer 50% gemiddeld de oppervlakte is van het bruto gebouwoppervlak.

Heb je voor jezelf nog niet duidelijk hoeveel m2 kantoor je nodig hebt per werknemer? Bel dan onze specialisten en wij helpen je graag verder!

Ben jij ook op zoek naar een nieuw kantoor?

Wij hebben een groots aanbod van kantoorruimtes. Wil jij ook een kantoorruimte huren?

Bekijk kantoren in Amsterdam Neem contact met ons op