Privacyverklaring

Inhoud

 • Privacyverklaring

 • Cookieverklaring

 • Contactgegevens privacy officer

Privacyverklaring

Via de website van Flexas.com worden privacygevoelige gegevens - oftewel persoonsgegevens - verwerkt. Flexas BV vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij het recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Flexas BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-11-2017 16:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens;

 • Telefoonnummer;

 • Factuuradres (verhuurders);

 • Emailadres;

 • IP-adres.

Doelomschrijving van gebruik:

Bij Flexas gebruiken we alleen de noodzakelijke gegevens om jou tot dienst te zijn en alleen wanneer deze gegevens ons telefonisch ter beschikking gesteld zijn of via een contactformulier. Op deze manier schakel je ons in om voor jou aan de slag te gaan en te zoeken naar een geschikt kantoor.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de dienst;

 • Communicatie tussen Flexas en de gebruikers;

 • Versturen van een nieuwsbrief en direct-marketing berichten;

 • Monitoren en auditen van de dienst;

 • Analyseren van statistieken en optimaliseren van de dienst.

 • Heb je besloten diverse kantoren te gaan bezichtigen worden jouw gegevens gedeelt met de desbetreffende verhuurder(s).

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze dienst, ook maximaal 1 keer per week op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

Per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Locatie gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Wij publiceren klantgegevens niet, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gevraagd is.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden. Het betreft hier langs de automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u, de paden waarlangs je door de dienst navigeert en statistieken over hoe je de dienst gebruikt.

Verstrekking aan derden

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden. Het betreft hier langs de automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van jou, de paden waarlangs je door de dienst navigeert en statistieken over hoe je de dienst gebruikt.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het verdere gebruik door jou van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze dienst dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen je en onze dienst wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Flexas streeft ernaar jou te voorzien van kantoorruimte. Daarom worden de persoonsgegevens die jij opgegeven hebt bewaart tot een jaar na het aflopen van de nieuwe huurovereenkomst. schakel je ons dan weer in om een kantoor te zoeken ? Dan zal deze periode met een jaar of de duur van de nieuwe huurovereenkomst verlengd worden. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je bent ten alle tijden gerechtigd jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Flexas.com verspreid, zoals elke andere website, cookies. Een cookie is een zeer klein tekstbestandje dat terecht komt op jouw pc en bijvoorbeeld het gebruiksgemak van onze website verbeterd. De cookies stellen ons bovendien in staat meer te weten te komen over hoe jij de de website gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij weer verbeteringen aanbrengen.

Wij verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens om jou en andere bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn en achteraf nog eens een advertentie te tonen. Zoals duidelijk uitgelegd in onze privacy statement worden jouw cookies zo min mogelijk met derden gedeeld. In slechts enkele gevallen wordt geanonimiseerde informatie gedeeld met een andere partij.

De gegevens die wij en onze partners ontvangen zullen nergens anders voor gebruikt worden dan hieronder beschreven.

Functionele cookies

Zonder cookies zou onze website niet goed functioneren. Daarom vinden wij het belangrijk dat je onze cookies accepteert. Je favorieten opslaan en contactgegevens voor je bewaren: handig toch? Dit wordt allemaal geregeld door onze functionele cookies.

has-visited, has_js, flexas_phone, flexas_facets_last, Visit, flexas_landingsPage, SSESSb666b217351096e69c3c892aed84a783, Drupal.tableDrag.showWeight

Analyse cookies

Data is tegenwoordig essentieel, ook voor ons. Daarom houden wij via verschillende cookies bij hoe onze bezoekers zich op onze website gedragen. Waarom? De analyses die wij met deze data kunnen uitvoeren geven ons belangrijke inzichten met betrekking tot het gebruik van onze website. Zo kunnen we bijvoorbeeld op tijd ingrijpen als specifieke pagina’s ondermaats presteren. Het kan zijn dat bepaalde zaken niet werken of de informatie niet is wat jij als bezoeker verwacht. Zo kunnen wij de website beter maken voor jou! Dat doen wij via: Google, Bing, Clickdimensions en Mouseflow.

_ga, _gaexp, _gid, SRCHUID, SRCHHPGUSR, cuvon, cusid, cuvid, _mflang, mf_user, mf_user

Delen: deze cookie informatie wordt alleen met Google, Bing, Clickdimensions en Mouseflow gedeeld en wordt niet verder verspreid. Bij Google kan het In sommige gevallen zo zijn dat door ons toegelaten specifieke partners tijdelijk inzage hebben, maar hier gaat het alleen om geanonimiseerde informatie.

Advertentie Cookies

Adverterende cookies zorgen ervoor dat wij jou de kantoren die je bekeken hebt nog eens kunnen laten zien terwijl je op het internet surft. Deze cookies houden onder andere bij welke advertenties je al hebt gezien. Hiervoor Google, Bing en Doubleclick services.

HSID,NID, SSID, SID, MUID, MUIDB, SRCHD, IDE, SIDCC, 1P_JAR, _uetsid, AID, IDE, _gac_UA…., nQ_cookieId, nQ_visitId.

Sociale (advertentie) cookies

Deze sociale (adverterende) cookies zorgen ervoor dat je ook op social media jouw favoriete kantoren nog eens te zien krijgt. Dan kun je eenvoudig nog eens bekijken of deze kantoorruimte echt iets voor jou is. De social media cookies op onze site zijn afkomstig van Facebook, Linkedin en Twitter.

BizoID, BizoData, BozoUserMatchHistory, UserMatchHistory, lidc, bcookie, __atssc, __atuvc, lang, datr, sb, pl, fr, wd, act, presence, c_user, xs, ELOqua, liap, _lipt, _ga, lang

Video cookies

Wij hebben diverse video’s op onze website, deze worden via Youtube ingeladen. Deze cookies verzamelen views en andere informatie met betrekking tot bekeken video's om deze data aan het platform toe te voegen. Dit is allemaal anoniem.

SAPISID, APISID

Chat cookies

Om al onze bezoekers zo goed mogelijk te assisteren proberen wij via verschillende manieren beschikbaar te zijn. Om jou snel en efficiënt te woord te staan hebben we daarom onder andere een chatfunctie op de website. Deze chatfunctie heeft bepaalde cookies nodig om goed te functioneren. Denk hierbij aan het onthouden van oude gesprekken, het weergeven van de pagina waar je op zit en voor het sturen van een notificatie als je de chatfunctie gebruikt. Onze chatpartner is Livechat.

autoinvite_callback, lc_invitation_opened, __lc.visitor_id.6981241, lc_window_state, 3rdparty, main_window_timestamp_58, notification[status_ping], main_window_timestamp_24, recent_window, __lc_vv, main_window_timestamp, __livechatmessage_text, __livechat, _lastvisit

Contact

Privacy Officer

Demis Bril

[email protected]

Flexas B.V.

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

[email protected]

+31 (0) 85 485 21 84