Verplicht energielabel C voor kantoren: dit moet je erover weten

Duurzaam kantoor SuikerSilo's Halfweg

In 2023 moet elk kantoor volgens de doelstellingen in het Energieakkoord voldoen aan energielabel C. Dit betekent dat kantoren die een slechter energielabel hebben, dus D tot en met G, aanpassingen moeten doen. Wanneer die niet gebeurt, kunnen deze energie slurpende kantoren niet langer verhuurd worden en zullen ze gesloten worden.

Kantoren in Amsterdam

Uit een analyse van vastgoedbeheerder Colliers blijkt dat 10% van de kantoorpanden geen energielabel C (of beter) heeft en dat zelfs 38% van de kantoren helemaal geen energielabel heeft. Dit betreft in totaal 27,5 miljoen vierkante meter dat niet voldoet aan de minimumeisen. De tijd dringt maar gelukkig zijn er oplossingen om jouw kantoorpand energiezuiniger te maken als je nog niet voldoet aan de eisen.

Wat is een energielabel?

Om te laten zien hoe energiezuinig een gebouw is en om de energiebesparende verbeterpunten in kaart te brengen is een energielabel voor kantoren geïntroduceerd. Er zijn verschillende energielabelklasses, waarbij G het minste en A++++ het beste is. In welke klasse een kantoor valt wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder primair fossiele energie er verbruikt wordt, hoe beter het energielabel van een gebouw is.

Wat houdt energielabel C voor kantoren in?

Image
Energie labels

Bij verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, waar ook het kantoor onder valt, is een energielabel verplicht. Bovendien moeten de kantoorgebouwen in Nederland minimaal het energielabel C hebben sinds 1 januari 2023 en anders worden deze gebouwen gesloten. Dit betekent dat het kantoor een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar mag hebben om te voldoen aan de eisen van Bouwbesluit 2012.

Deze verplichting geldt zowel voor de eigenaar als de huurder. Beiden kunnen dus door het bevoegd gezag aangesproken worden. In principe is de juridische eigenaar van het gebouw verantwoordelijk om te zorgen dat het kantoorpand een energielabel heeft. De juridische eigenaar zal ook het energielabel moeten betalen.

Bepalingsmethode NTA8800

Per 1 januari 2021 geldt eveneens een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van het gebouw. Dit wordt gedaan met bepalingsmethode NTA8800, wat gebaseerd is op Europese CEN-normen. Daarbij zijn 3 factoren van belang

 • Wat is de energiebehoefte voor een comfortabel binnenklimaat?
 • Hoe functioneren de verkoelings- en verwarmingsinstallaties in het gebouw (primair fossiel energieverbruik)?
 • Hoe groot is het aandeel van energie dat gewonnen wordt uit hernieuwbare energie (zoals windmolen of zonnepanelen)?

Uitzonderingen voor energielabel C voor kantoren

In principe moet elk kantoorgebouw voldoen aan de eisen maar er zijn enkele uitzonderingen.

 • Als de kantoorfuncties minder zijn dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw
 • Voor kantoren die een oppervlakte van minder dan 100 vierkante meter hebben
 • Wanneer het kantoor zich bevindt in een rijksmonument
 • Wanneer het kantoor slechts ten hoogste 2 jaar gebruikt wordt
 • Wanneer het kantoor geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen
 • Wanneer de maatregelen om energielabel C te behalen een terugverdientijd van >10 jaar hebben
 • Als het gebouw binnen 2 jaar wordt gesloopt of onteigend

Onderzoek de energiezuinigheid van jouw kantoorgebouw

Wanneer je geen inzicht hebt in de energiezuinigheid van jouw kantoor of het energielabel niet bekend is, dan zijn er verschillende stappen om te nemen.

Het energielabel opvragen

Via EP Online, de landelijke database waar energielabels en -indicatoren geregistreerd worden, of via Energielabel kun je het energielabel van jouw kantoor opvragen. Bij het resultaat kun je ook zien hoe lang het label nog geldig is. In principe blijft een geregistreerd energielabel 10 jaar geldig.

Energielabel aanvragen utiliteitsgebouw

De aanvraag van een energielabel voor kantoor gaat anders dan de aanvraag voor een woning. Als eigenaar van een kantoor kan je op de volgende manier een energielabel aanvragen:

 1. Ga op zoek naar een energieadviseur voor utiliteitsbouw, dat kan bijvoorbeeld via Centraal Register Techniek. De adviseur moet in ieder geval gecertificeerde EPA-U zijn. Oriënteer je goed en vraag offertes aan om de verschillen te vergelijken.
 2. Als je akkoord bent met een van de offertes, dan kun je de offerte bevestigen en een afspraak inplannen met de juiste energieadviseur.
 3. De adviseur komt op locatie bij jouw kantoor. Zorg dat je als eigenaar ook aanwezig bent en alle belangrijke documentatie van het kantoor, zoals bouwtekeningen, informatie van technische apparatuur en documentatie van energiebesparende investeringen, bij de hand hebt. 
 4. De energieprestatie van jouw kantoor wordt berekend en geregistreerd door de energieadviseur. Afhankelijk van de gekozen adviseur zal het resultaat binnen 10 werkdagen opgeleverd worden en zul je het afschrift ontvangen. NB. Wanneer het kantoor uit meer dan 250 m2 bestaat dan zul je het energielabel zichtbaar op moeten hangen
Image
Energie adviseur kantoorruimte

Hoe krijg ik energielabel C (of beter) voor mijn kantoor?

Heb je een kantoorpand dat nu nog niet voldoet aan energielabel C? Dan is er werk aan de winkel. Maar waar begin je?

Vaak hoeven kantoorpanden met energielabel D, E of F geen zeer ingrijpende maatregelen te nemen. Het zijn vaak relatief kleine investeringen, zoals aanpassingen aan de isolatie, ventilatie of eventueel het aanbrengen van zonnepanelen of warmwaterinstallaties. In de volgende stappen leggen we uit waar je rekening mee moet houden als je een energiezuiniger kantoor wilt bereiken.

 1. In eerste instantie is het belangrijk om advies in te winnen van een EPA-U-adviseur (energieprestatieadvies voor utiliteitsbouw) over het verkrijgen van een energiezuiniger kantoor. Zij kunnen maatwerkadvies geven voor jouw kantoor en ze brengen snel ik kaart welke aanpassingen gedaan moeten worden om een verbeterd label te krijgen. Hij of zij stelt een Erkende Maatregellijsten (EML) op, waarin staat wat er gedaan moet worden om te voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheerwet.
 2. Ontdek jouw mogelijkheden voor financiële mogelijkheden. De Nederlandse RVO geeft subsidies aan bedrijven die maatregelingen nemen voor CO2-reductie, energiezuinige technieken implementeren en kiezen voor duurzame energie.
 3. Zorg ervoor dat de maatregelingen in ieder geval voor 2023 zijn doorgevoerd om een sluiting van jouw kantoor te voorkomen. Probeer te focussen op no-regret maatregelen, die zorgen voor een energieneutraal kantoor en maatregelen die aan te passen zijn in de toekomst. Ook deze tips kunnen je helpen om jouw kantoor te verduurzamen.
 4. Wanneer je energiezuinige maatregelen hebt doorgevoerd, zal het kantoor opnieuw geïndexeerd moeten worden in de energielabelklassen. Ga opnieuw opzoek naar energieadviseur en laat het label vaststellen en registreren.

Op zoek naar een kantoor met energielabel C (of beter)?

Bij Flexas helpen we je graag aan een duurzaam kantoor en geven wij advies op maat. Wij hebben inzicht in de energielabels van een kantoor en geven jou transparante informatie over jouw toekomstige kantoor. Neem contact met ons op en samen gaan we op zoek naar een kantoor dat past bij jouw (duurzame) wensen.

Kantoren in Amsterdam Neem contact op