Gastblog Officecity: De nieuwe kantoorruimte

Gastblog Officecity: De nieuwe kantoorruimte

Een nieuwe kantoorruimte vráágt om een goede kantoorinrichting. Maar wat is dat dan: een goede inrichting? In deze gastblog van Office City belichten wij enkele aspecten: kleurgebruik, ruimte en meubilair.

Kleuren hebben invloed

De keuze voor een bepaalde kleurstelling van en in het kantoor heeft invloed op vele aspecten. Het is medebepalend voor het economische succes van uw bedrijf. Daarom is het maken van een bewuste keuze al in het beginstadium van belang. Nú is uw kantoorruimte nog leeg. Nú bent u nog vrij in uw keuzes.

Huisstijl , producten en licht

Om te beginnen kan de huisstijl van uw bedrijf uw keuze beïnvloeden. Als uw kantoor past bij uw huisstijl, bevordert dit de herkenbaarheid en is het een krachtig marketinginstrument.

De aard van uw producten of diensten vraagt in principe om een bepaalde kleurstelling. Een notariskantoor kan bijvoorbeeld kiezen voor een donkere kleurtint. Het past bij de aard van het kantoor. Maar bij het kantoor van een grafisch ontwerper verwacht je frissere kleuren, met meer flexibiliteit en creativiteit.

Ook de hoeveelheid buitenlicht is een bepalende factor bij uw keuze. Zilverkleurig meubilair in een kantoorruimte waar de zon vrij spel heeft, is wellicht een minder praktische keuze.

De ruimtelijke ordening van uw kantoor

Bij de inrichting van uw kantoorruimte is de fysiek beschikbare ruimte natuurlijk van groot belang. Zijn het al vaste kamers, of kunt u de indeling nog helemaal zelf bepalen? Zijn het vierkante of pijpenla kamers? Hoe groot zijn de ruimtes? U ontkomt er niet aan om hier rekening mee te houden.

De ruimtelijke ordening is een aspect, waar bijvoorbeeld binnenhuisarchitecten lyrisch van kunnen worden. Zelf staat u er wellicht wat ambivalent tegenover. De inrichting heeft echter veel invloed op de uiteindelijke productiviteit. Een goede ordening is m.a.w. goed voor het bedrijfsresultaat.

Regelgeving is niet altijd bekend

Beseft u overigens, dat er wettelijke normen en regels zijn waar u zich aan moet houden? En die regels zijn er niet zomaar. Niet alleen het personeel plukt hier de vruchten van. Als uw personeel gemotiveerd is door goede (fysieke) arbeidsomstandigheden, dan komt dit ook de productiviteit - en dus de organisatie, het bedrijf - ten goede.

Goed meubilair is ergonomisch

De Arbowet is er duidelijk over. Ergonomisch kantoormeubilair is een must voor het welzijn van de medewerkers. Het ziekteverzuim gaat bovendien navenant omlaag, als de werkgever besluit te investeren in ergonomisch verantwoord materiaal. Zowel meubilair, als hulpmiddelen (waaronder de computermuis).

De Europese normen voor ergonomische bureaus en bureaustoelen omvatten onder meer de minimale hoogte, breedte en diepte. Maar ook verstelbaarheid, passend bij de individuele werknemer, is - zeker nu Het Nieuwe Werken in opmars is - een essentieel onderdeel van goed meubilair.

Ergonomie goed voor de economie

Het enthousiasme en de betrokkenheid van werknemers - een belangrijk deel van het bedrijfskapitaal - nemen toe. Efficiency en effectiviteit worden vergroot. Het bedrijfsresultaat stijgt. Aandeelhouders en eigenaars zijn tevreden. Kortom, ergonomie is goed voor de economie.

Vakkundig advies van specialist kantoorinrichting

Officecity is gespecialiseerd in de professionele inrichting van uw kantoor. Tegen die achtergrond staan de medewerkers u graag te woord. Uw nieuwe kantoorruimte verdient zorg en aandacht!