Wat wordt de toekomst voor La Defense na Covid 19?

La Defense Blog

De lockdown en de gezondheidsmaatregelen die gepaard gingen met de Covid-19 pandemie hadden van de één op de andere dag een impact op de 180.000 werknemers tellende zakenwijk: La Défense. Dat was in maart 2020. Sindsdien is La Défense onder invloed van de gezondheidscrisis verder veranderd, met talloze gevolgen voor de manier waarop bij bedrijven wordt gewerkt.   

Vóór de pandemie had slechts 23% van de bedrijven regelmatig thuiswerkende werknemers. Dit cijfer is na de lockdown gestegen en 68% heeft zich ertoe verbonden een paar dagen per week thuis te werken.   

De pandemie heeft ook de manier waarop het kantoor wordt gebruikt, hoe het functioneert en hoe mensen werken ingrijpend veranderd. Het kantoor en het gebruik ervan worden grondig heroverwogen. En niemand ontsnapt eraan, zelfs La Défense niet. Maar welke gevolgen zal dit hebben voor zakencentra zoals La Défense in de toekomst? En hoe zal het de aantrekkingskracht op werkgevers en werknemers beïnvloeden? De belangrijkste veranderingen als gevolg van de Covid-19 epidemie worden in dit artikel besproken.  

Wat is La Défense?    

La Défense is een zakenwijk in het metropool Groot-Parijs in de regio Île-de-France. Het is het grootste zakendistrict van Europa in termen van kantoorruimte en, naast Londen, het op één na grootste in termen van financiële activiteit. Veel Franse en multinationale ondernemingen, evenals de Europese Bankautoriteit, hebben hun hoofdkantoor in La Défense.   

La Defense ligt in de Hauts-de-Seine, op het grondgebied van de gemeenten Puteaux, Courbevoie, Nanterre en La Garenne-Colombes, aan het westelijke uiteinde van de as van het Palais du Louvre naar de Avenue des Champs-Élysées, naar de Arc de Triomphe, naar de Arche de la Défense. La Défense is gebouwd sinds de jaren 1960 en bestaat voornamelijk uit hoogbouw, met name voor kantoren, met ongeveer drie miljoen vierkante meter kantoorruimte. Volgens onderzoek van de firma EY in 2017 is het 's werelds vierde meest aantrekkelijke zakendistrict.  

Image
Image 1 blog la defense

 

Welke gevolgen heeft Covid-19 gehad voor La Défense?    

Als gevolg van de Covid-19 pandemie zagen bedrijven in La Défense het kantoorverkeer in 2020 met ongeveer 40% dalen. Door het thuiswerken werden kantoren steeds leger en namen de computer en de webcam het over.   

Afgelopen oktober zei 42% van de werknemers minstens één keer per week thuis te werken en 22% wisselde het af, terwijl slechts 36% niet thuis werkte. Sinds de herfst van 2021 is het verkeer op La Défense duidelijk toegenomen. Vóór de zomer was de bezettingsgraad ongeveer 60% van het niveau van vóór de pandemie.   

Vandaag is dat meer dan 75%. Met de geleidelijke opheffing van de gezondheidsmaatregelen zijn de werknemers weer aan het werk gegaan en verhogen de bedrijven hun capaciteit weer. Deze evolutie ging gepaard met een toename van hybride werk, aangezien de combinatie van face-to-face- en thuiswerken nu een dagelijkse realiteit is voor 38% van de werknemers.  

Sinds 2 februari is thuiswerken niet langer verplicht, maar wordt het wel aanbevolen, waarbij werkgevers de voorwaarden voor het gebruik van thuiswerken binnen hun eigen organisatie bepalen. De toename van het verkeer in het zakendistrict die de afgelopen maanden is waargenomen, kan hierdoor alleen maar toenemen. Met de geleidelijke afschaffing van COVID-19 en de nationale beperkingen ziet Flexas.com een stijging van 300% in de vraag naar nieuwe kantoorruimte in de hele continentale Europese regio, waaronder zakenwijken zoals La Défense.  

Hieruit blijkt dat La Défense, ondanks de radicale veranderingen die het heeft ondergaan, nog steeds een aantrekkelijke plek is om te werken.  Volgens de barometer van Parijs La Défense is het zakendistrict zelfs een aangename werkomgeving voor 94% van de werknemers.  

Image
Image 2 La defense blog

 

Welke toekomst voor La Défense?    

Hoewel het traditionele kantoormodel nog steeds overheerst, heeft het flexkantoor zijn intrede gedaan. Het stelt bedrijven in staat om leegstaande ruimte te gebruiken, en deze belangrijke oplossing groeit in populariteit. Er is niet langer één werkmodel, maar eerder een oneindig aantal modellen die zich aanpassen aan de behoeften van elke organisatie en persoon. Er zijn verschillende locaties beschikbaar, variërend van coworking spaces tot open space. Bovendien heeft de epidemie gezondheidskwesties op het werk naar voren gebracht. Zo kunnen gebouwen die zijn uitgerust met hulpmiddelen die de gezondheid en het welzijn van hun bewoners verbeteren, certificeringen tonen zoals de "Well"-badge die gericht is op het welzijn van de gebruikers. 

Groene en open ruimten   

Na twee lockdowns in Frankrijk werd de behoefte aan open ruimten gevoeld. Hangende tuinen, beplante terrassen, groene hellingen: het gebouw van de toekomst integreert planten in zijn ontwerp. Stadsmensen hebben steeds meer behoefte aan natuur. De stad moet zoveel mogelijk worden gedemineraliseerd, vooral in de straten en op de daken. Vandaag wordt bij alle bouwprojecten rekening gehouden met biodiversiteit. Dit is het geval met The Link toren, die van zijn 130.000 vierkante meter kantoorruimte 10.000 vierkante meter open naar buiten omvat, waaronder 3.000 vierkante meter beplant met tuinen op alle verdiepingen.  

Image
Image 3 blog la defense

 

Flexibele werkschema's     

Ten slotte wordt ook gedacht aan een breuk met de traditionele organisatie van het werk in vaste kantoren. Thuiswerken is bijvoorbeeld gemeengoed geworden en is ongetwijfeld de belangrijkste gewoonteverandering die Covid-19 teweeg heeft gebracht. Maar hoewel de Covid-19 pandemie de trend van het werken op afstand heeft gestimuleerd, heeft zij ook haar grenzen laten zien. Enkele praktische problemen van thuiswerken zijn het gebrek aan apparatuur zoals technologische apparaten, ergonomische bureaus en stoelen of goede internetverbinding. Daar komt nog bij dat de kantoorruimte van cruciaal belang blijft voor de sociale waarde ervan. Het succes van een onderneming hangt immers nog steeds grotendeels af van face-to-face communicatie en samenwerking. Het vermogen van mensen om innovatieve ideeën te creëren en te genereren wordt sterk beïnvloed door spontane samenwerking, die meestal op de werkplek plaatsvindt.   

Er wordt dus gestreefd naar een compromis tussen thuiswerk en werk op de werkplek, wat tegenwoordig hybride werken wordt genoemd. De trend gaat in de richting van een voortzetting van thuiswerken, gekoppeld aan de ontwikkeling van minder dichtbebouwde kantoren en groener vastgoed. De groei van coworking spaces, die de reistijd van werknemers verkorten en thuiswerken in stand houden, lijkt ook een bemoedigend alternatief om het ongemak van thuiswerkmobiliteit te verlichten.  

De werkplekken die men zich tot halverwege de jaren 2000 voorstelde, zullen moeten veranderen. In de toekomst zal het kantoor gastvrijer moeten zijn om werknemers een vriendelijke sfeer te bieden waar goed gewerkt kan worden. Hiervoor zullen dus nieuwe indelingen nodig zijn. Dit betekent meer gezellige ruimten, aanvullende diensten, brainstormruimten, enz. Voor la Défense betekent dit dat de transformaties die het heeft ondergaan alleen maar zullen worden voortgezet om te voldoen aan de nieuwe manieren van werken en de nieuwe behoeften en verwachtingen van de werknemers.  

Image
Image 4 la defense blog

 

Het kantoor van La Défense is niet dood  

Michaël Xavier HENRY, directeur van de Parijse activiteiten bij Flexas.com, zegt hierover: "La Défense, dat ooit verlaten was, biedt nu veel mogelijkheden dankzij de concurrerende prijzen. We zien een toename van het aantal flexibele oplossingen met mooie projecten zoals Welkin & Meraki, Now Connected en Deskéo."  

In de loop der jaren is La Défense een symbool geworden van het Franse bedrijfsleven. Het is bijna ondenkbaar geworden dat het zou kunnen verdwijnen. Temeer daar de wijk zich voortdurend ontwikkelt en vernieuwt met nieuwe initiatieven zoals de bouw van vier nieuwe wolkenkrabbers die La Défense een nieuw imago geven. De ontwikkeling van een uitgestrekte esplanade ter grootte van de Champs Elysées is het volgende project. Rondom de Esplanade zullen tal van coworking spaces worden geplaatst. 

Hoewel La Défense dus sterk aan het veranderen is, met meer werk op afstand en werkplekken die op verschillende manieren worden gebruikt, zullen de grote wolkenkrabbers van de Parijse westkant voorlopig nog niet verdwijnen. Ontdek de kantoren aangeboden door Flexas.com in La Défense door hier te klikken.

 

Bronnen:

  • BFM BUSINESS - La Défense près de Paris en passe de devenir un quartier fantôme - November 2020.
  • Defense-92 - Chahuté par le Covid, La Défense continue de séduire ses salariés - January 2022
  • EY - Baromètre EY-ULI d’attractivité des quartiers d’affaires mondiaux - May 2020.
  • Paris La Défense - The Link: construction du futur siège social de Total.
  • BFM BUSINESS - le télétravail est devenue une pratique régulière pour 22% des salariés - March 2022.
  • Challenges -Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la norme - February 2022.
  • WELL - Welcome to WELL.