Algemene voorwaarden

Introductie

De website Flexas.com en Nedstone.com zijn eigendom van en wordt geëxploiteerd door Nedstone, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34388671 en met geregistreerd adres Johan van Hasseltweg 39-J, 1021 KN Amsterdam. Deze algemene voorwaarden is voorzien van een copyright. Wij bieden een gratis dienst aan voor huurders van commercieel vastgoed. Wij worden betaald voor de verhurende partij door middel van het in rekening brengen advertentiekosten voor het plaatsen van een advertentie of een adviserings fee bij een verhuurtransactie.

1. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

1.1 Door toegang, communicatie of het gebruik van enig onderdeel van de Flexas.com website, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Flexas.com kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, naar eigen goedkeuren, zonder dit vooraf aan u ter kennis te stellen. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarde, ontvangt u van Flexas.com geen aanvragen.
1.2 Elke aanvraag of introductie van een klant aan een verhuurder door Flexas.com is gebaseerd op basis van deze algemene voorwaarde en overeenkomst tussen Flexas.com en verhuurder. Een aanvraag of introductie geeft aanleiding tot het betalen van een commissie bij een succesvolle verhuur transactie in overeenstemming met artikel 2 hierna.

2. Commissie

2.1 De vergoeding wordt betaald in vorm van een commissie voor het introduceren van een klant / huurder aan de verhuurder. De vergoeding bedraagt bij verhuur 10% courtage over de totale contractwaarde van het eerste jaar exclusief eventuele kortingen of incentives. 
2.2 De courtage is gebaseerd op een één jarige huurovereenkomst, voor ieder jaar meer in de huurperiode bij aanvang, zullen wij 0,5% extra in rekening brengen.
2.3 Het introduceren van een klant / huurder bij verhuurder, kan op de volgende wijze:
 - Inplannen van een bezichtiging tussen klant/huurder en verhuurder
 - Versturen van een aanvraag per email naar verhuurder met contactgegevens en zoekvraag van de klant / huurder.
2.4 De courtage factuur wordt opgesteld op basis van een kopie huurovereenkomst tussen de door Flexas.com aangedragen klant / huurder en verhuurder.
2.5 Verhuurder is verplicht binnen 14 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst tussen de door Flexas.com aangedragen klant / huurder en verhuurder een kopie van de huurovereenkomst per mail te versturen naar be@flexas.com
2.6 Betalingstermijn is 14 dagen
2.7 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

3. Verkoop van kantoorruimte of businesscenter

3.1 Indien verhuurder de aangeboden kantoorruimte of businesscenter (of een deel daarvan) verkoopt, is het de verantwoordelijkheid van verhuurder om Flexas.com hiervan schriftelijk op de hoogte van te stellen en de toekomstige eigenaren op de hoogte te stellen van de toekomstige verplichtingen voor het betalen van commissie bij het succesvol introduceren van een klant zoals omschreven in artikel 2.
3.2 Wanneer de aangeboden kantoorruimte of businesscenter wordt verkocht, verwachten wij dat alle risico’s en verplichtingen aan Flexas.com onderdeel zullen vormen van de verkoop, waardoor de nieuwe eigenaar wordt verplicht de toekomstige betalingen aan Flexas.com te zullen voldoen. Het niet nakomen hiervan leidt er toe dat de oorspronkelijke eigenaren aansprakelijk zijn voor eventuele openstaande posten of toekomstige commissies.

4. Openstaande facturen

4.1 Flexas.com behoudt zicht het recht voor om rente te berekenen op openstaande facturen waarbij de betalingstermijn is verlopen. Hiervoor wordt de wettelijke rente gehanteerd van 7,75%
4.2 Indien Flexas.com ondanks een betalingsherinnering nog geen betaling heeft ontvangen, kan dit resulteren in het uit handen geven van de betaling bij een incassobureau of deurwaarder. Eventuele extra kosten worden doorberekend naar de verhuurder.   

5. Auteursrecht

5.1 De website, software, teksten, afbeeldingen, vormgeving en alle andere materialen op Flexas.com zijn auteursrechtelijk in eigendom van Flexas.com. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van de materialen op deze website, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Flexas.com is strikt verboden.
5.2 Flexas.com is vrij om de informatie over kantoorruimtes te gebruiken in haar marketing of online en offline uitingen op derde media.
5.3 Flexas.com is niet verantwoordelijk voor de correctheid van teksten, details en afbeeldingen van de aangeboden gebouwen, kantoorruimtes en advertentie op de website

6. Acceptatie aanvragen

6.1 Indien Flexas.com een aanvraag verstuurd die reeds bekend is bij verhuurder, dan dient Flexas.com hiervan binnen 48 uur op de hoogte te worden gesteld per email, ook wel een “Rejection” genoemd.
6.2 Indien Flexas.com geen “Rejection ” ontvangt van verhuurder, heeft Flexas.com bij een totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de geïntroduceerde klant/huurder en verhuurder, recht op commissie zoals omschreven in artikel 2.

7. Recht op commissie

7.1 Indien Flexas.com een klant/huurder introduceert in de vorm van een bezichtiging en dit leidt tot een huurovereenkomst, heeft Flexas.com altijd recht op commissie zoals omschreven in artikel 2, ongeacht deze lead eerder door derde een samenwerkende partij van verhuurder is gemeld bij verhuurder.
7.2 Flexas.com wordt altijd door de verhuurder in de gelegenheid gesteld om een bezichtiging te kunnen inplannen tussen klant/huurder en verhuurder, ongeacht deze aanvraag bekend is bij verhuurder.

8. Mediaproducten

8.1 Bij afname van één of meer media producten van Flexas.com, wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht na akkoord van de opdrachtgever
8.2 Flexas.com is verplicht om binnen 30 dagen na akkoord, de media producten aan opdrachtgever op te leveren
8.3 Indien er op het moment van de met de opdrachtgever ingeplande afspraak niemand aanwezig is op locatie en de foto- of videograaf haar werk niet kan doen, brengt Flexas.com het volgende in rekening bij de opdrachtgever:
- € 450,- excl BTW bij de afname van het hele pakket
- € 100,- excl BTW bij afname van een enkel product uit het mediapakket

9. Geheimhouding

De door Flexas.com aangedragen aanvragen of bezichtigingen zullen uitsluitend worden gebruikt voor het aanbod van verhuurder. Het is verhuurder niet toegestaan de aangebrachte klanten/huurders met derde partijen in contact te brengen. Bij een totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de geïntroduceerde klant / huurder en een door verhuurder aangebrachte derde partij, zal Flexas.com de commissie zoals omschreven in artikel 2 in rekening brengen bij verhuurder.

10. Geschillen

10.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst of deze algemene voorwaarde, zullen uitsluitend in eerste aanleg worden berecht door de rechtbank te Amsterdam.