Het effect van collega’s op de bedrijfsresultaten

Het effect van collega’s op de bedrijfsresultaten

Collega’s hebben een groot effect op de uiteindelijke bedrijfsresultaten. Ze kunnen het maken of kraken. Een werksfeer waarin iedereen elkaar met respect behandelt draagt bij aan een hoge productiviteit. Een vibe waar collega’s over lijken gaan en strijden voor de beste plek leidt juist tot het tegenovergestelde. In dit blog lees je welk effect collega’s op elkaar hebben, waar het je bedrijf kan brengen en hoe je het in goede banen kunt leiden. Een ding is zeker: een positieve gelijkwaardige werksfeer is één van de sleutels tot succes.

Het effect van collega's dat tot negatieve resultaten leidt

We beginnen met een stukje bewustwording: welk gedrag leidt tot slechte bedrijfsresultaten en moeten we zo snel mogelijk verbannen? Sommige zaken zijn vanzelfsprekend. Maar in deze paragraaf lees je in detail hoe het werkt. Wellicht herken je gedrag en wist je van te voren niet dat het onder dit fenomeen viel.

Klikt het of klikt het niet?

Als werkgever of leidinggevende wil je dat het op kantoor klikt in je team. Natuurlijk kan niet iedereen even goed met elkaar opschieten. In de natuur vermijden wij het liefste mensen met wie wij een slechte klik hebben. Op de werkvloer kan je hier helaas niet voor weglopen. Vaak krijg je als werknemer een plek toegewezen. Deze plek wordt bepaald door je werkgever. Zo kan het voorkomen dat je naast iemand zit waar het helemaal niet mee klikt - waar je zelfs hele slechte energie van krijgt.

Dit kun je als leidinggevende natuurlijk van te voren niet weten. Het is een kwestie van passen en meten om er achter te kunnen komen of je werknemers elkaar versterken - of juist verslechteren. Stel: je zet twee eigenwijze types naast elkaar. Gaat dat botsen? Of gaan zij elkaar versterken? Daarnaast is het van belang om te weten welke levenswaarden je werknemers hebben. Hecht die ene werknemer meer aan kwaliteit en degene ernaast meer aan kwantiteit? Dat kan ook gaan botsen. Zorg ervoor dat je goede mensenkennis hebt en je je werknemers kent.

Seksuele intimidatie

Bij seksuele intimidatie op de werkvloer wordt door de ene persoon seksuele toenadering gezocht tot de andere persoon, terwijl deze persoon hier niet van gediend is. Het kan gaan om zowel verbaal en fysiek als mentaal en non-verbaal gedrag. Als werkgever ben je officieel verplicht om seksuele intimidatie op de werkvloer te bestraffen.

Slachtoffers van seksuele intimidatie op de werkvloer kunnen last krijgen van zowel psychische als lichamelijke klachten. Vervolgens ontwikkelen slachtoffers een negatief gevoel over hun eigenwaarde en welzijn. Dit kan ervoor zorgen dat werknemers gestresst raken en zich overmatig gaan ziek melden. Als eenmaal onder de werknemers bekend wordt dat er seksuele intimidatie is verricht door één van de andere collega’s, kan er een onveilige en negatieve werksfeer ontstaan. Werknemers voelen zich niet meer thuis en vertrouwen hun collega’s niet meer. Dit zorgt er ten slotte voor dat samenwerken lastiger wordt en dat werknemers met minder plezier naar hun werk gaan.

Discriminatie

Net zoals in de samenleving komt op de werkvloer discriminatie op gebied van afkomst, religie, geslacht en geaardheid voor. Discriminatie wordt geuit in het maken van grappen, het geven van de ‘rotklusjes’, het negeren en minderwaardig behandelen van de ander en zelfs in niet-gelijke arbeidsrechten. Denk bij deze arbeidsrechten aan verschil in inkomen, takenpakket, werktijden en gebruik van faciliteiten.

Het gevolg van discriminatie op de werkvloer is dat werknemers zich daadwerkelijk minderwaardig gaan voelen. Het wordt moeilijker om samen te werken en de werknemer wordt minder gemotiveerd. Het kan natuurlijk ook omslaan: een werknemer pikt het niet langer, komt terecht voor zichzelf op, wordt boos en uiteindelijk zelfs agressief. Dit soort situaties zorgen voor een onveilige en onprettige werksfeer. Deze werksfeer leidt vervolgens tot slechte bedrijfsresultaten.

Image
Bedrijfsresultaten

Pesten

Voorgaande onderwerpen vallen eigenlijk allemaal samen onder pesten. Maar pesten op de werkvloer is zo erg, dat hier nog extra aandacht aan wordt besteed. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 werknemers het slachtoffer is van pesten op de werkvloer - zowel op de fabrieksvloer als van achter een bureau (IPSOS, 2017). Landelijk gezien zijn dat er 500.000. Leeftijd speelt ook geen rol: net zoveel 18- tot 35-jarigen als 50-plussers gaven aan gepest te worden.

De gevolgen van pesten zijn groot en erg kostbaar. Op de korte termijn zorgt pesten er voor dat werknemers zich meer gaan ziek melden. Uit onderzoek blijkt dat er onder de gepeste medewerkers ruim 4 miljoen meer verzuimdagen worden opgenomen. Een ander gevolg, dat een stapje erger is, is dat werknemers ontslag nemen. Uit onderzoek blijkt dat 69% van de werknemers zou opstappen als zij gestructureerd worden gepest. Dit gebeurt vaak uit pure wanhoop. Werknemers zijn dan mentaal zo uitgeput dat het vinden van een nieuwe baan een moeilijke opgave wordt. Ze komen vervolgens thuis te zitten en komen financieel en mentaal in de problemen. In het ergste geval leidt een pesterij op de werkvloer zelfs tot zelfmoord. Uit onderzoek blijkt dat 200 zelfmoorden per jaar hier het gevolg van zijn. Dit wil je als werkgever niet op je geweten hebben.

Hoe voorkom je het?

Als werkgever of leidinggevende heb je seksuele intimidatie, discriminatie of pesten op de werkvloer niet altijd door. Toch is het van belang dat je dit als werkgever opmerkt en hier zo snel mogelijk iets aan doet. Laat je werknemers in eerste instantie weten dat je er voor ze bent, ongeacht of ze gediscrimineerd, gepest of geïntimideerd worden. Op deze manier open je de deur en maak je het makkelijker voor je werknemers om het te melden. Zeg vervolgens tegen iedereen dat, wanneer ze het idee hebben dat iemand ergens last van heeft, ze dit moeten melden. Je hebt namelijk niet ogen in je voor- én achterhoofd zitten. Straf tenslotte de boosdoener. Doe dit op een rigoureuze manier. Een officiële waarschuwing is op zijn plek. Zelfs het ontslaan van een werknemer is in dit geval legaal.

Het is van belang dat je seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen op de werkvloer tegengaat. Naast het negatieve gevolg voor het welzijn van de werknemer heeft het ook een negatief gevolg op de bedrijfsresultaten. Werknemers die gepest worden zijn minder gemotiveerd en presteren slechter. Daarnaast verslechtert pesten op de werkvloer het imago van je bedrijf. Als werknemers aan anderen vertellen wat er op de werkvloer binnen jouw bedrijf gebeurt, en deze verhalen verder gaan, zal je bedrijf een ander beeld krijgen dan je in werkelijkheid zou willen.

Collegiaal gedrag dat je bedrijf op een hoger niveau brengt

Welk gedrag leidt wél tot goede bedrijfsresultaten? In deze paragraaf ontdek je met welk gedrag je je bedrijf naar een hoger level tilt.

Gelijke rechten

Behandel iedere werknemer met dezelfde rechten, ongeacht de functie. Probeer de conservatieve hiërarchie zo veel mogelijk te vermijden en geef iedereen net zo veel recht om zijn of haar mening te geven. Op deze manier krijgt iedere medewerker het gevoel dat hij of zij er mag zijn en belangrijk genoeg is.

Open en transparant communiceren

Communiceer open en transparant als leidinggevende met je werknemers. Houd niets verborgen. Zo vermijd je achterdochtigheid in je team. Iedereen heeft het recht om te weten hoe het met het bedrijf gaat. Wellicht kunnen je werknemers zelfs bijdragen aan het oplossen van het probleem. Wees daarnaast op een respectvolle manier eerlijk naar je team. Op deze manier krijgen je werknemers het idee dat er veel waarde wordt gehecht aan respectvolle eerlijkheid waardoor zij ook sneller respectvol eerlijk zullen zijn naar jou en naar hun collega’s.

Image
Open en transparant communiceren op kantoor

Hecht waarde aan teambuilding

Ga minstens één keer per kwartaal op pad met het hele team. Ga ergens iets eten, volg een interessante cursus of ga naar een pretpark. Op deze manier verhoog je de kans op een sterke band tussen werknemers. Werknemers die vriendschappen sluiten met elkaar zijn de gelukkigste werknemers. Daarnaast geef je je werknemers met een teamuitje het gevoel dat je ze belangrijk vindt. Je besteedt immers tijd én geld aan ze. Tevens heeft de kantoorruimte ook veel effect op de samenwerking in een team.

Volg communicatiecursussen

Communicatie is de sleutel tot een succesvolle omgang tussen collega’s. De manier waarop iets wordt gezegd heeft een groot effect op de manier waarop iets overkomt - ongeacht de boodschap. Hoe slecht een boodschap ook is: als je weet hoe je deze boodschap goed inpakt, is het voor de ander geen probleem om de boodschap te ontvangen.

Zorg ervoor dat werknemers, en jij als leidinggevende, bij het geven van feedback gebruik maken van de ‘hamburgertechniek’. Begin bij het geven van feedback met iets positiefs, gevolgd door opbouwende kritiek. Sluit vervolgens af met nog iets positiefs. Hoe weinig tijd je ook hebt, of hoe geforceerd het ook voelt: het helpt. De ander wordt er een stuk gemotiveerder én blijer van dan wanneer je klakkeloos zegt wat je vindt.