Onderverhuur van kantoren in Parijs

Onderverhuur van kantoren in Parijs

Heb je een overschot aan kantoorruimte of ben je op zoek naar een kantoor in een van de populaire wijken van de hoofdstad? In beide gevallen kan onderverhuur de ideale oplossing zijn. Het is namelijk mogelijk om uw overtollige ruimte te verhuren. Lijkt dit interessant? Lees dan hieronder ons artikel om alles te weten te komen over onderverhuur.  

1- Wat is onderverhuur?

Van onderverhuur is sprake wanneer een derde partij de huurovereenkomst aangaat: de onderhuurder. Hierbij verhuurt het bedrijf dat de huurder is van het pand een deel van zijn werkruimte en wordt zo de verhuurder zonder eigenaar te zijn van het pand.    

Er zijn twee mogelijkheden om een kantoor onder te verhuren: gedeeltelijke onderverhuring of volledige onderverhuring. In het eerste geval onderverhuurt de verhuurder een deel van de ruimte om de ruimte te optimaliseren en de kosten te drukken. In het tweede geval huur je de volledige ruimte.

2- Onderverhuren van jouw kantorruimte  

Is jouw kantoorruimte te groot? Zou een extra inkomen welkom zijn? Is jouw personeelsbestand ingekrompen?  Bedrijven hebben vaak ongebruikte ruimte die geld kost. De oplossing? Je raadt het al: onderverhuur. Het is de ideale oplossing om jouw beschikbare ruimte te optimaliseren.    

Onderverhuren is natuurlijk zinvol, maar besef dat het niet altijd mogelijk is. Er zijn een aantal zaken die je moet overwegen en stappen die je moet nemen voordat je het doet. Flexas kan jou bij dit proces begeleiden. Hieronder vind je alles wat je moet weten over onderverhuur, zoals de regels die je moet volgen, waar je rekening mee moet houden en de voor- en nadelen.   

De redenen om onder te verhuren


Er zijn vele redenen om onder te verhuren, zowel gedeeltelijk als volledig. Hier is een lijst van de belangrijkste redenen.   

 • Bedrijfsontwikkeling: Een bedrijf kan zeer snel groeien. Dit is zeker wat het management wil, maar dit kan betekenen dat de kantoorruimte te klein is. Het bedrijf moet dus op zoek naar een nieuw pand. Het is echter mogelijk dat het huurcontract nog een jaar of langer loopt en dat het te duur zou zijn om het op te zeggen. Onderverhuren is dan een oplossing.   

 • Verhuizen: Het kan zijn dat een bedrijf moet verhuizen. Wat de reden ook is, de huurovereenkomst verdwijnt niet. Wat moet je dan doen? Er zijn slechts twee oplossingen: ofwel het huurcontract verbreken, wat duur kan zijn, ofwel jouw kantoor onderverhuren.   

 • Downsizing: In het geval van een teruglopende markt, moet een bedrijf vaak inkrimpen. Om de kosten te drukken en om de kans te krijgen weer op te krabbelen, kiezen veel bedrijven ervoor hun overtollige ruimte onder te verhuren.   

 • Het aanvragen van een faillissement. Als een bedrijf failliet gaat, is het de verhuurder nog veel kosten verschuldigd. Om deze kosten te vermijden, kan de beste keuze zijn de kantoren onder te verhuren.   

 • Fusies en overnames: Bij een fusie of overname van een bedrijf is het niet per se nodig om het pand te verlaten. Om financiële redenen moet het echter altijd een optie zijn jouw kantoorruimte te verlaten en onder te verhuren. 

Onderverhuren in stappen    

Stap 1: Controleer de huurovereenkomst op onderhuurclausules.   

Stap 2: Breng de verhuurder op de hoogte van jouw voornemen om de ruimte onder te verhuren.   

Stap 3: Neem contact op met een online makelaar zoals Flexas.com om huurders voor je te vinden.   

Stap 4: Bezoek het pand met potentiële huurders en zorg ervoor dat ze kredietwaardig zijn.   

Stap 5: Bereik overeenstemming over de voorwaarden van de huurovereenkomst.   

Stap 6: Stel een huurovereenkomst op.   

Het is altijd een goed idee om na te gaan of jouw buren meer ruimte willen. Zo ja, dan is dit zeker de beste oplossing.   

Het spreekt voor zich dat zowel de verhuurder als de overheid inspraak hebben.  

Regels en voorwaarden voor onderverhuur 

Onderverhuur lijkt misschien een goed idee als je ruimte over hebt, maar dat betekent niet dat je het ook zelf kunt regelen. Onderverhuur brengt immers regels en voorwaarden met zich mee en de naleving van bestaande contracten   

 In de eerste plaats is het belangrijk dat je je bestaande huurovereenkomst controleert en respecteert. Sommige verhuurders hebben de gewoonte om in hun huurovereenkomsten clausules op te nemen die onderverhuring van hun pand verbieden. Als dit het geval is, is onderverhuren natuurlijk geen optie. De meeste verhuurders nemen dergelijke clausules echter niet op. Ofwel wordt in de huurovereenkomst bepaald dat onderverhuring mogelijk is, ofwel wordt dit onderwerp in de meeste gevallen helemaal niet vermeld in de huurovereenkomst. In beide gevallen is onderverhuur mogelijk, maar moet je de verhuurder schriftelijk van jouw voornemen in kennis stellen. 

In dit stadium is het belangrijk op te merken dat onderverhuur geen invloed heeft op jouw relatie met de verhuurder.  

Image
Sous location dans paris

 

Het onderhuurcontract   

Zodra de toestemming van de verhuurder is verkregen, moet een onderhuurovereenkomst worden opgesteld. Daarin moeten in ieder geval de volgende punten worden vastgelegd:   

 •  De betrokken partijen.   

 • Informatie over de oorspronkelijke huurovereenkomst.   

 • De huurprijs.   

 • Details van lasten en andere kosten.   

 • De borgsom.   

 • Kennisgeving van de verhuurder.   

 • Verzekering.   

 • De staat van het pand.   

 • De duur van de onderverhuring (maximum 36 maanden).   

 • De verplichtingen van elke partij.   

 •  Alle andere punten van het contract.   

 • Toepasselijk recht.   

Indien het volledige kantoor wordt onderverhuurd, moet de onderhuurder op de hoogte worden gebracht van alle afspraken en verplichtingen tussen de oorspronkelijke verhuurder en huurder.  

Voordelen 

Zoals gezegd zijn er veel voordelen verbonden aan onderverhuur, vooral als het om gedeeltelijke onderverhuur gaat.   . 

 • Onderhuurders kunnen een positief effect hebben op jouw werknemers doordat zij zorgen voor dynamiek of synergie tussen de twee bedrijven.   
 • Het grootste voordeel is natuurlijk de kostprijs van het zakendoen; onderverhuren kan de kosten drukken.   

Nadelen   

Ondanks alle voordelen moet je altijd rekening houden met de negatieve aspecten van het onderverhuren van jouw kantoorruimte.  

 • Je bent verantwoordelijk voor de onderhuurders.  
 • Als er een conflict is, kan je niet zomaar scheiden van de onderhuurders voor het einde van het onderhuurcontract   
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand.   

Het grootste risico is dat je de verhuurder niet op de hoogte brengt van de onderverhuur. Dit kan tot gevolg hebben dat het huurcontract wordt opgezegd en dat zware boetes worden aangerekend.   

Image
Bureau Paris

3. Onderverhuur vanuit het perspectief van de onderhuurder

Onderverhuren van een kantoor van een derde

Tot dusver hebben we het over onderverhuren vanuit het oogpunt van de verhuurder gehad, maar ook vanuit het oogpunt van de onderhuurder zijn er veel voordelen. Het kan inderdaad de uitgelezen kans zijn om een mooi kantoor te huren in een anders te populaire buurt. Maar het onderverhuren van een kantoor heeft ook zijn nadelen. Daarom moet je heel flexibel zijn en klaar staan om te verhuizen als de onderhuur je niet bevalt.   

Hieronder leggen we alles uit wat je moet weten over het onderhuren van een kantoorruimte.

De voordelen van onderverhuur  

Economische voordelen:  

 De prijs is ongetwijfeld het belangrijkste voordeel. Aangezien de kosten gedeeld worden, is de huurprijs over het algemeen immers goedkoper dan het gemiddelde.   

Gemak   

 Het vinden van het juiste pand is niet gemakkelijk wanneer je een bedrijf start. Veel verhuurders twijfelen aan de kredietwaardigheid van een starter en de prijzen zijn vaak exorbitant hoog. Onderverhuur is daarom een ideale oplossing, zodat je jouw bedrijf voor een lagere huur in een uitstekend pand kunt vestigen.   

Minder verplichtingen   

Er zijn veel verplichtingen en verantwoordelijkheden verbonden aan een traditionele huurovereenkomst. Hoewel een onderhuurcontract ook zijn eigen wettelijke verplichtingen met zich meebrengt, zijn deze veel minder complex en zijn veel verantwoordelijkheden niet overdraagbaar op de onderhuurder, tenzij de onderhuurder het volledige pand huurt. Er moet altijd rekening mee worden gehouden dat de rechten van de hoofdhuurder niet overdraagbaar zijn, zoals de verlenging van de huurovereenkomst.  

Gebruiksgemak   

Aangezien het pand al is ingericht, hoeft je het alleen nog maar je eigen spullen mee te nemen. Breng je werknemers en computers mee en je bent klaar om te werken zonder installatiewerk.   

Gebouwen en diensten   

Wanneer je een pand onderhuurt, kan je altijd onderhandelen over welke delen en diensten van het gebouw je toegang krijgt. Bijvoorbeeld beveiliging, printers en zelfs sportscholen.   

Netwerken 

Onderverhuur geeft je ook de mogelijkheid om te netwerken met de andere onderneming(en) in het pand, zodat je jouw netwerk kunt uitbreiden.  

De nadelen  

Heeft onderverhuren dan alleen maar voordelen?  Natuurlijk niet. In feite zijn er ook bepaalde nadelen verbonden aan het onderhuren van een pand van een ander bedrijf. Dit zijn de belangrijkste nadelen:   

Wees bereid te verhuizen   

Wanneer je een kantoor onderhuurt, moet je flexibel zijn. Veel onderhuurovereenkomsten zijn voor een paar maanden of voor een of twee jaar. In beide gevallen moet je na afloop van de huurovereenkomst verhuizen. Ofwel moet je de huur overnemen tegen volledige kostprijs, ofwel zal de verhuurder de verlenging van het contract niet aanvaarden.   

Pas op voor dubieuze contracten 

Als het bedrijf dat zijn pand onderverhuurt een slechte huurovereenkomst heeft gesloten met de eigenaar van het pand, kan het bedrijf proberen een aantal van de voorwaarden over te nemen in de onderhuurovereenkomst. Het is dus altijd verstandig om het contract door een advocaat te laten controleren.   

Zeer weinig of geen privacy   

Wanneer je een deel van een werkruimte onderhuurt, zijn er maar weinig gevallen waarin je eigen kantoren hebt of zelfs een afscheiding tussen jouw ruimte en die van andere onderhuurders of het bedrijf dat het pand onderverhuurt. Je hebt dus weinig privacy.   

Onderhoud   

Hoewel je niet verantwoordelijk bent voor het onderhoud van het pand, ben je afhankelijk van een derde partij (het bedrijf dat het pand onderverhuurt).  Dit kan tijdrovend zijn en soms conflicten veroorzaken.   

4. Onderverhuren in Parijs  

Onderverhuur van bedrijfsruimte in Parijs

Het is waar dat onderverhuur van bedrijfsruimte niet voor iedereen is weggelegd. Maar in Parijs is er een reëel tekort aan kantoorruimte en kan onderverhuur een oplossing zijn. De leegstand is er namelijk bijzonder laag en de prijzen stijgen elk jaar meer en meer. Veel bedrijven zien zich dan ook genoodzaakt om naar de rand van de stad te verhuizen, niet uit vrije keuze maar uit verplichting. 

Daarom kan onderverhuur de ideale oplossing zijn. Het biedt de mogelijkheid zich te vestigen in een gebied dat anders onbereikbaar of onbetaalbaar zou zijn. Je moet er echter rekening mee houden dat dit slechts een tijdelijke oplossing is.   

Onderverhuren van een deel van jouw bedrijfsruimte in Parijs

Ook bedrijven die hun panden onderverhuren in populaire wijken ondergaan veranderingen. Deze onderverhuur is namelijk vaak het gevolg van een inkrimping, een verhuizing of een andere reden die in dit artikel wordt genoemd. Een kleiner kantoor vinden is niet altijd ideaal, maar het is wel belangrijk om de kosten te drukken. Onderverhuur is dan de ideale oplossing.   

In ieder geval is het onderverhuren van jouw kantoorruimte in Parijs niet eenvoudig. Inderdaad, veel bedrijven zijn op zoek, maar hoe vind je ze? Flexas.com kan een cruciale rol spelen. Wij krijgen namelijk elke dag aanvragen van bedrijven die op zoek zijn naar een pand. Je kan ons de taak toevertrouwen om onderhuurders voor jou te vinden door jouw pand op onze website te plaatsen of door ons een e-mail te sturen. Onze kantorenexperts zullen voor jou de ideale huurders vinden.