Verschillende soorten m² aanduiding. Wat is het verschil tussen VVO en BVO?

Door: Julia van Ramshorst
Verschil tussen Bruto-vloeroppervlakte (BVO) en Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)

Wat is Bruto-vloeroppervlakte (BVO) en wat is de Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)?

De vierkante meter is een zeer belangrijk eenheid in de kantorenmarkt. Maar als we over vierkante meters spreken, bedoelen we dan allemaal wel hetzelfde? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Er zijn namelijk verschillende soorten begrippen voor deze eenheid. In de zakelijke vastgoedwereld wordt er gesproken over Bruto-vloeroppervlakte (BVO) en Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO). Wil je meer weten hierover? Bekijk dan de onderstaande video.

BVO en VVO berekenen

Laten we beginnen bij het begin. De vloeroppervlakte (VO) van een gebouw geeft de grootte van het gebouw weer, zoals BVO en VVO. Vloeroppervlakte wordt in vierkante meter (m²) uitgedrukt. Vooralsnog is in Nederland voor deze eenheid de NEN 2580 het meest geaccepteerde kader. De NEN 2580 geeft een eenduidige definitie van de verschillende m² begrippen inclusief de berekening daarvan.

Voor het huren van een kantoorruimte is het verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) veelal het belangrijkste, belangrijker dan BVO. Deze eenheid vormt vaak de basis voor de huursom. Daarnaast geeft het een indicatie voor de efficiency van de huisvesting veelal uitgedrukt in m² VVO per werkplek, medewerker of fte (fulltime equivalent).

Let op! De Verhuurbare Vloeroppervlakte van een kantoor of kantoorgebouw is in het spraakgebruik de VVO, dit is dus iets anders dan de term Verkoopoppervlakte, ook VVO, die men binnen de retail gebruikt. De verkoopoppervlakte is het nuttig (bruikbare) vloeroppervlak voor winkels inclusief de etalages.

Het VVO zegt globaal iets over het oppervlak gemeten op vloerniveau tussen de muren die de ruimte(s) van elkaar afscheiden. Waar gelijke gebouwfuncties aan elkaar grenzen wordt gemeten tot het hart van de scheidingsconstructie. Bij raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenkant van het glas op 1,5 m boven de vloer. Ruimten met een hoogte lager dan 1,5 m tellen niet mee.

Bij het bepalen van de VVO wordt niet meegerekend:

  • Installatieruimte(s)
  • Een ruimte voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang.
  • Het trappenhuis, trapgat of liftschacht;
  • Een ruimte voor het bereiken van trappenhuizen;
  • Een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m²;
  • Een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen;
  • De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de nettohoogte kleiner is dan 1,5 m;
  • Een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan - bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5 m - groter is dan of gelijk is aan 0,5 m²;
  • Een dragende binnenwand;

VVO is kantoor inclusief algemene ruimtes

De VVO van een kantoorruimte wordt vermeerderd met een deel van de VVO van de in dat gebouw gelegen algemene ruimtes waarop het kantoor is aangewezen. Hieronder vallen ook de algemene verkeersruimtes tussen de toegang van het kantoor en die algemene ruimtes. 

VVO van een gebouw

De VVO van een gebouw is het totaal van de bepaalde verhuurbare oppervlakte van alle tot het gebouw behorende ruimtes.

Populaire steden om kantoorruimte te huren

Kantoor huren Amsterdam – Kantoor huren Rotterdam – Kantoor huren Utrecht – Kantoor huren Den Haag – Kantoor huren Eindhoven 

Gerelateerde artikelen:

Hoeveel m2 kantoorruimte heb je nodig?