Waarom is de NEN 2580 meting essentieel voor kantoorruimtes?

NEN Measurement of office space

Het vinden van goede kantoorruimte die past bij de wensen en eisen van je bedrijf is soms een hele zoektocht. Je kijkt uiteraard naar de prijs, maar ook naar de services, diensten, bereikbaarheid en de oppervlakte. Daarbij is de NEN 2580 meting een van de belangrijkste hulpmiddelen om verschillende kantoorruimtes met elkaar te vergelijken. In dit blog geven we je meer duidelijkheid over de NEN 2580 meting en waarom deze van belang is.

Wat is het NEN 2580 meetrapport?

De NEN 2580 is een meetmethode waarmee de oppervlakte van terreinen en gebouwen wordt vastgesteld door middel van termen, definities en bepalingsmethodes. In dit rapport worden diverse soorten oppervlakten beschreven en samen bepalen zij de totale inhoud en oppervlakte van een gebouw, terrein of een deel daarvan.

Het doel van deze meting is de vergelijkbaarheid van kantoren te verbeteren en onduidelijkheden te voorkomen. Het NEN 2580 Meetcertificaat garandeert dat je als huurder zeker weet dat de gehuurde kantoorruimte inderdaad de oppervlakte heeft die in het huurcontract is opgenomen.

De NEN 2580 is afkomstig van het NEN, een neutrale partij die standaarden ontwikkelt op basis van elementen die voor belanghebbenden nodig zijn. Dankzij de onafhankelijke positie van het NEN is het NEN 2580 meetcertificaat voor kantoorruimtes absoluut betrouwbaar. Met behulp van dit certificaat weet je precies hoeveel oppervlakte kantoorruimte je huurt, ongeacht waar in Nederland je zaken doet.

Voor wie is de NEN 2580 meting voor kantoorruimte belangrijk?

De NEN 2580 meting voor kantoorruimtes is essentieel voor iedereen die een belang heeft bij het (ver-)huren van kantoorruimtes. Zowel huurders als verhuurders gebruiken het NEN 2580 meetcertificaat om een passende huurprijs vast te stellen.

De waarde van een kantoorpand is van meerdere factoren afhankelijk. De vloeroppervlakte is logischerwijs een zwaarwegende factor. Daarom is het NEN 2580 fundamenteel voor eigenaren van kantoren om de waarde van hun gebouw vast te stellen. Dankzij de onafhankelijke meting door gecertificeerde NEN 2580-professionals wordt het bepalen van de marktwaarde van je kantoorpand een stuk minder ingewikkeld.

De NEN 2580 meting wordt ook gebruikt door partijen die samen een kantoorruimte delen in een bedrijfsverzamelgebouw (multi-tenants). Aan de hand van de meting is heel eenvoudig te bepalen hoe de huisvestingskosten onder de verschillende gebruikers verdeeld moeten worden.

Tenslotte zijn de meetresultaten van de NEN 2580 meting voor kantoorruimtes ook relevant bij vraagstukken rondom de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Bezwaar maken tegen de Onroerende Zaakbelastingen (OZB) gaat een stuk soepeler wanneer je over een recent NEN 2580 meetcertificaat beschikt.

Wat staat er allemaal in het NEN 2580 meetrapport?

Het NEN 2580 meetrapport is een uitgebreide rapportage over de meetresultaten. Het meetrapport bestaat uit verschillende onderdelen, die we hieronder kort toelichten.

1. Overzicht

Het rapport begint met een overzicht van de, bij de meting, gehanteerde normen. Ook maakt het eerste hoofdstuk duidelijk welke kantoorruimte is gemeten en welke meetmiddelen zijn gebruikt.

2. Het NEN 2580 Meetcertificaat

Het tweede onderdeel van het rapport is het belangrijkste deel: het NEN 2580 Meetcertificaat. Dit certificaat geeft zowel de bruto vloeroppervlakte (BVO) als de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) in vierkante meters weer. Ook de oppervlakte van een eventuele buitenruimte (uitgesplitst in overdekt en niet-overdekt) is hier te vinden.

Let op: er zijn twee varianten NEN 2580 Meetcertificaten:

  • NEN 2580 Meetcertificaat – Type A: dit certificaat is ter plekke gecontroleerd
  • NEN 2580 Meetcertificaat – Type B: dit certificaat is niet ter plekke gecontroleerd, maar wordt afgegeven op basis van documentatie, zoals bouwtekeningen van het kantoorpand.

3. De meetstaat

Na het NEN 2580 Meetcertificaat volgt de meetstaat. Hierin wordt de meting van de kantoorruimte uitgesplitst naar de verschillende verdiepingen en kantoren.

4. Toelichting en bijlagen

Het rapport eindigt met een uitgebreide toelichting van begrippen en een overzicht van de relevante bijlagen. De bijlagen geven een visueel inzicht in de verschillende bouwlagen.

Wanneer heb je een NEN 2580 meting nodig?

Het uitvoeren van een NEN 2580 is wettelijk verplicht als gevolg van het Bouwbesluit. Artikel 1.1 van het Bouwbesluit, dat de begripsbepalingen bevat. Dit artikel verwijst op meerdere punten naar de NEN 2580.

Bij bestaande bouw is het uitvoeren van een NEN 2580 meting voor kantoorruimtes vooralsnog niet verplicht. De regelgeving voor kantoren wijkt af van de regels voor woningen. Voor woningen is het gebruik van de NEN 2580 “uiterlijk in 2021” wettelijk verplicht gesteld. In de praktijk betekent dit dat elke woning (welke eigendom is van woningcorporaties of gemeentes) uiterlijk 31 december 2021 geregistreerd moet zijn.

Hoewel deze eis voor kantoorruimtes nog niet geldt, heeft een aantal grote partijen het gebruik van de normen voor haar leden verplicht gesteld. Zo hanteren makelaarskantoren zoals NVM, LVM  en VBO de meetnormen. Wettelijke verplichting of niet, als je veilig zaken wilt doen is een NEN 2580 meting voor kantoren absoluut onmisbaar. Vooral bij het sluiten van een nieuw huurcontract levert de NEN 2580 een stevig fundament voor de onderhandeling, maar ook bij huurherzieningen of verdelingskwesties kun je simpelweg niet zonder de objectieve feiten waarvoor NEN 2580 borg staat.

Hoe vraag je een NEN 2580 meetrapport aan?

Het uitvoeren van een NEN 2580 meting bij kantoorruimtes is voorbehouden aan gecertificeerde meetspecialisten. Heb jij een NEN 2580 meetrapport nodig om de oppervlakte van een kantoor te bepalen? Of zou je graag het NEN 2580 meetrapport van een bepaald kantoor willen inzien? Neem vrijblijvend contact op met onze kantoorspecialisten via de chat, die je rechts onderin kunt vinden.