Vastgoedwoordenboek: advies

Vastgoed woordeboek kantoorruimte advies

Deze woordenlijst bevat woorden welke je tegen komt in jouw zoektocht naar kantoorruimte. Om snel het juiste woord te vinden, toets dan "Ctrl" tegelijkertijd "F"en vul het woord in dat je zoekt. Staat jouw zoekwoord er niet tussen? Wij maken graag de woordenlijst met jouw compleet. Vul het contactformulier in en wij helpen jou graag verder. Vraag ons gerust naar de betekenis via 085 - 485 21 84. Natuurlijk zijn wij ook bereikbaar voor algemene vragen over kantoorruimte. 

Aanhuren
Wanneer je een kantoorruimte of een kantoorpand huurt dan noem je dit aanhuren. Dit kun je zelf doen via bijvoorbeeld Flexas.com of je kunt een aanhuurmakelaar in de hand nemen. 

Aanhuurmakelaar
Wanneer je op zoek gaat naar een kantoorruimte dan kun je ervoor kiezen om een aanhuurmakelaar in de hand te nemen. Een aanhuurmakelaar kent de markt en zoekt voor jou een geschikt kantoor. Een aanhuurmakelaar doet ook de onderhandelingen. 

Achterstallige huur
Wanneer een huurder niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. Als na diverse aanmaningen huurder niet over gaat tot betaling, dan heeft de verhuurder de mogelijkheid om de huurder te dagvaarden voor de vredesrechter. 

Afficheren van de huurprijs
Het vooraf bekend maken van de huurprijs op het internet of ander promotiemateriaal. 

Bankwaarborg
De huurwaarborg kan in de vorm van een bankwaarborg worden gegeven. De bank garandeert dan tegenover de verhuurder het totale bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurder moet deze bankwaarborg aanvragen bij de bank waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomen wordt gestort. Deze waarborg mag niet hoger liggen dan drie maanden huur.

Bedrijfsmakelaar
Makelaar in bedrijfsonroerendgoed. Een bedrijfsmakelaar bemiddelt bij de koop en verkoop of huur en verhuur van bedrijfsonroerend goed. 

Bedrijfsonroerend goed (BOG)
Ook wel b.o.g. is een verzamelnaam voor vastgoed met zakelijke doeleinde. Je kunt hierbij denken aan bedrijfsruimte, kantoorruimte en winkelruimte. 

Bemiddelingsovereenkomst
Een vastgoedmakelaar of vastgoedbemiddelaar heeft doorgaans een overeenkomst met een opdrachtgever voor het bemiddelen tussen huurder en verhuurder. 

Beroepsaansprankelijkheidsverzekering
Met een beroepsaansprankelijkheidsverzekering is ook de gedupeerde beschermd wanneer er door de fout van de vastgoedmakelaar iets misloopt bij een transactie.

BIV-erkenning
Verplichte erkenning voor wie als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wil uitoefenen.

BIV-nummer
Iedereen die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wil uitoefenen, moet een erkenning aanvragen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Wie als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wil uitoefenen, moet een BIV-nummer hebben.

BOG makelaar
Makelaar in bedrijfsonroerendgoed

Branche
Een branche is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten.

Branche beperking
Bij huur van winkelruimte moet u letten op eventuele branchebeperkingen. Een branchebeperking houdt in dat er in het huurcontract van uw voorganger een bepaling staat dat de volgende huurder van het winkelpand niet in dezelfde branche actief mag zijn.

Courtage
Courtage is de afsluitprovisie die een makelaar ontvangt bij de aan- of verkoop van een object. 

Funda in business
Funda in business is een initiatief van Funda N.V. Deze website is specifiek voor bedrijfsonroerend goed. Hier kunnen makelaars hun aanbod op plaatsen. Flexas.com is het onafhankelijk alternatief.

Huurcontract
Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Van huur is sprake als de ene partij: de verhuurder het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij: de huurder die daarvoor een tegenprestatie moet betalen. De wet maakt hierbij uitdrukkelijk een uitzondering voor de pacht. De pachtovereenkomst voldoet volledig aan de definitie van de huurovereenkomst, maar omdat de wetgever voor pacht een aparte regeling nodig vond valt die niet onder de huurovereenkomst.

Kadaster
Het Kadaster ontleent zijn bestaansrecht primair aan de uitvoering van een aantal wettelijke taken. De kerntaken worden uitgevoerd in het belang van de rechtszekerheid en de geo-informatievoorziening en zijn de taken die zijn genoemd in met name de op het Burgerlijk Wetboek aansluitende Kadasterwet en de Landinrichtingswetgeving, dan wel taken die daaruit voortvloeien. Naast deze wetten vormt de Organisatiewet Kadaster het kader voor de juridische en bestuurlijke status van het Kadaster.

Kamer van koophandel
De Kamer van Koophandel heeft 3 belangrijke taken: voorlichting geven aan (startende) ondernemers, registratie in het Handelsregister en het stimuleren van de regionale economie.

Makelaar
Het woord makelaar verwijst naar een eeuwenoud beroep. Makelaars zijn tussenpersonen.

Marktonderzoek
Een marktonderzoek of marktstudie is een onderzoek waarbij informatie wordt verzameld over (mogelijke) markten of klanten. In principe kan iedereen marktonderzoek doen: studenten, ondernemers, leden van verenigingen en ieder ander die meer wil weten over een markt of marktsegment.

Notaris
Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken ('te verlijden') in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.

Notariskosten
De kosten die een notaris in kosten brengt voor zijn of haar werkzaamheden.

NVM
De Nederlandse Vereniging van Makelaars, kortweg NVM, is een vereniging voor makelaars. Het bestaat sinds 1898 en is tegenwoordig met 4000 leden de grootste makelaarsvereniging.

Ondernemingsloket
Een ondernemingsloket is een verzamelnaam voor allerlei instanties die in Nederland openbare diensten verrichten ten behoeve van ondernemingen.

Ondernemingsplan
Een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuwe of overnemen van een bestaande onderneming. Een dergelijk plan wordt aangeraden om de haalbaarheid van het bedrijf te vergroten.

Onderzoeksplicht
De onderzoeksplicht betekent dat u als koper de plicht heeft om te onderzoeken of er lasten rusten op het huis dat u koopt en dat u moet onderzoeken of er gebreken aanwezig zijn.

Propertynl
PropertyNL is in 2000 opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot dé onderzoeksorganisatie en uitgeverij op het gebied van commercieel vastgoed en de woningmarkt in Nederland.

Provada
De PROVADA, hét jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche, vindt plaats in de Amsterdam RAI. Gedurende de drie beursdagen treffen ontwikkelaars, beleggers, consultants, financiers, eindgebruikers en gemeenten elkaar in een professionele omgeving om plannen, ideeën en visies met elkaar te delen.

Taxateur
Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon, van de waarde van alle roerende en onroerende objecten. Een taxateur kan erg nuttig zijn bij bijv. vraag en aanbod sites op Internet (voor kopende/verkopende partij), bij erfenissen, scheidingen, enz. Onafhankelijk zijn is één van de deugden die een waardebepaler/taxateur beslist moet bezitten.

Taxatiekosten
De kosten van een taxateur.

Taxatierapport
De taxateur maakt een taxatierapport op. Het taxatierapport kan u helpen bij de onderhandelingen over de prijs van een object. Daarnaast wordt het veel gebruikt voor de financiering van een pand.

Transportakte
Een transportakte wordt in Nederland voorafgegaan door een koopakte. Deze stond vroeger bekend als de zogeheten voorlopige koopovereenkomst, welke ondanks zijn naam wel degelijk bindend was.

Transportkosten
De kosten voor het transporten van het onroerend goed van de ene eigenaar naar de andere.

Huurvoorstel

Huurovereenkomst

Huurtermijn

Huurprijs

Huurvoorwaarden

Incentives

Ontbindende voorwaarden

Overige bepalingen

Makelaar