Vastgoedwoordenboek: huren

Vastgoed woordenboek kantoorruimte huren

Deze woordenlijst bevat woorden welke je tegen komt in jouw zoektocht naar kantoorruimte. Om snel het juiste woord te vinden, toets dan "Ctrl" tegelijkertijd "F" en vul het woord in dat je zoekt. Staat jouw zoekwoord er niet tussen? Wij maken graag de woordenlijst met jou compleet. Vul het contactformulier in en wij helpen jou graag verder. Vraag ons gerust naar de betekenis via  085-4852184. Natuurlijk zijn wij ook bereikbaar voor algemene informatie over kantoorruimte. 

A-locaties
Een A-locatie is een winkellocatie of kantoorlocatie die zeer aantrekkelijk is voor bedrijven om zich er te vestigen. Een A-locatie is een openbaar vervoerlocatie in een stadscentrum, dicht bij een centraal station. In het algemeen is een dergelijke locatie minder goed bereikbaar met de auto en zijn er relatief beperkte parkeermogelijkheden.

All-in huurprijs
Een all-in prijs is een vaste totaalprijs voor het kantoor. Hierbij inbegrepen zitten zaken als servicekosten en overige leveringen en diensten van de verhuurder.

Anti kraak
Antikraak is een manier om te voorkomen dat krakers vastgoed in gebruik nemen. Dit wordt gedaan door het leegstaande gebouw te laten bewonen door 'kraakwachten', oftewel antikrakers. Anti kraak kantoorgebouwen zijn vaak voor een periode van maximaal 2 jaar te huren. Anti kraak kantoorgebouwen worden vaak verhuurd en beheerd door leegstandsbeheerders. 

B-locatie
Een B-locatie is een winkellocatie of kantoorlocatie die relatief aantrekkelijk is voor bedrijven om zich er te vestigen. Een B-locatie is een gemengde openbaar vervoerlocatie en autolocatie, gelegen dicht bij een voorstadstation of bij een knooppunt van hoogwaardig openbaar vervoer (metro,sneltram). Een B-locatie heeft vaak een snelle aansluiting op het hoofdwegennet en beschikt over goede parkeermogelijkheden.

Bankgarantie
Een bankgarantie dient als zekerheidstelling voor de verhuurder. Een bankgarantie wordt uitgegeven door een derde, in dit geval de bank. Lees in dit artikel op Flexas.com alles over een waarborgsom en bankgarantie. 

Bedrijfsbestemming
Een bedrijfsbestemming is een status van een adres die je bij uw gemeente kunt terugvinden. Wanneer er op een adres een bedrijfsbestemming is gedefinieerd, dan betekent dit dat er een bedrijf zich kan vestigen en geen huishouden of horeca.

Bedrijfspand met woning
In sommige gevallen is het mogelijk dat er een bedrijfspand met woning wordt aangeboden. Dit houdt dan in dat er aan het bedrijfspand een woonhuis is gekoppeld. Controleer altijd of dit bestemming dit toelaat.

Beheerder
Een gebouwbeheerder krijgt de opdracht van de verhuurder om namens de verhuurder het gebouw te beheren. Dit beheer kan op technisch en commercieel niveau. 

Beleggingspand
Je investeert rechtstreeks in een pand welke reeds is verhuurd waardoor je direct een maandelijkse cashflow genereert. Beleggingspanden vind je zowel bij winkels, kantoren en in mindere mate bij bedrijfshallen. Vastgoedbeleggers zijn altijd gericht op hoge rendementen.

Bemiddelingskosten
Bemiddelingskosten zijn kosten die door een bemiddelaar worden gerekend om de verhuurder en de huurder tot elkaar te brengen. Deze kosten dienen te worden betaald door de opdrachtgever van de bemiddelaar.

Bestemmingsplan
De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort. In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden (functie van het gebouw). Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. 

Bedrijventerrein / Bedrijvenpark
Een bedrijventerrein is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven. Een bedrijventerrein wordt ook wel aangeduid als industrieterrein, bedrijvenpark of handelspark. Er bevinden zich vaak ook veel kantoren op bedrijventerreinen.

Bedrijfverzamelgebouw
Een gebouw waar meerdere bedrijven gehuisvest zijn. Een bedrijfsverzamelgebouw wordt ook wel aangeduid als multi tenant gebouw of business center.

Bezichtigingen
Wanneer je geïnteresseerd bent in een bepaalde kantoorruimte kun je een bezichtiging aanvragen. Dit is geheel vrijblijvend en doe je vaak met een eigenaar of makelaar. Tijdens deze bezichtiging krijg je een rondleiding door het gebouw en wordt er informatie verstrekt.

BOG
Afkorting van Bedrijfs Onroerend Goed. Bedrijfs onroerend goed is een verzamelnaam voor vastgoed met zakelijke doeleinden. Je kunt hierbij denken aan; bedrijfsruimte, kantoorruimte, winkelruimte, beleggingspanden en bedrijfspanden.

Borg
Een borg(som) dient als zekerheidstelling voor de verhuurder van de kantoorruimte. Lees hier alles over de waarborgsom en bankgarantie.

BREEAM
Om inzicht te verkrijgen in de werkelijke prestatie op het gebied van duurzaamheid kun je een gebouw laten certificeren door BREEAM-NL. BREEAM is een internationaal erkend keurmerk waardoor je prestatie erkend wordt en op waarde wordt beoordeeld door de markt. Certificeren met BREEAM-NL betekent dat je aantoonbaar kunt maken dat het project daadwerkelijk een duurzaam project is.

Buitenruimte
Ruimte in de buitenlucht. Onder buitenruimtes worden een tuin, balkon, tuinhuis en dakterras verstaan. Dit is vaak belangrijk bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven.

Business center
Een business center is een gebouw waar meerdere bedrijven gehuisvest zijn. Een business center wordt ook wel aangeduid als multi tenant gebouw of bedrijfsverzamelgebouw.

BVO
Afkorting van Bruto Vloeroppervlakte. Het totale oppervlak van een gebouw. De BVO is de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen. De bruto vloeroppervlakte is inclusief bijvoorbeeld ingesloten buitenruimte, trappen, liftkokers, schalgaten, installatieruimten, delen onder 1,5 m hoogte e.d.

C-locatie
Een C-locatie is een autolocatie aan de rand van de stad met een directe aansluiting op het hoofdwegennet. Een C-locatie is in het algemeen minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Casco
Cascohuur betekent huur van de kale bedrijfsruimte, zonder medehuur van voorzieningen of installaties, zoals CV installatie, airco etc. Dat betekent dat huurder zelf moet zorgen voor deze voorzieningen, het onderhoud daarvan etc. 

Commercieel vastgoed
Onder commercieel vastgoed wordt aankoop en verkoop van gebouwen verstaan zonder eigen gebruik als einddoel. Het commerciële vastgoed wordt verhuurt of doorverkocht. Dit zijn over het algemeen kantoorruimtes, bedrijfsruimtes, horeca en winkelvastgoed. Grote bedrijven, winkelketens en beleggers hebben soms een enorme vastgoedportefeuille opgebouwd met commercieel vastgoed.

Courtage bedrijfsmakelaar
Een courtage is de commissie die een bedrijfsmakelaar ontvangt bij het verkopen of verhuren van een kantoorruimte, bedrijfshal of winkelpand. De courtage wordt van te voren in een overeenkomst vastgelegd. Bij het verhuren van kantoorruimte ligt de courtage van een bedrijfsmakelaar rond de 15%. Dit betekent dat de verhuurder 15% van zijn eerste jaarhuur afstaat aan de bedrijfsmakelaar. Dit zijn dus kosten voor de verhuurder. Voor vragen over commissie bij het verhuren van kantoorruimte via Flexas.com bekijk onze algemene voorwaarden.

Detailhandel
Detailhandel is het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. Het is een sector die bestaat uit verschillende branches (zoals de levensmiddelenbranche, de modebranche, de wonenbranche enz.).

Eigendomsbewijs
Het eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat jij de eigenaar bent van het vastgoed. Je ontvangt het eigendomsbewijs na het passeren van de akte van levering bij de notaris.

Energielabel
Een energielabel is een label opgezet volgens Europese richtlijnen. Het label laat zien hoe milieuvriendelijk en energiebesparend het kantoor is. Ook geeft het label doorgaans informatie over de energie-duurzame prestaties van bijvoorbeeld gebruikte materialen bij het bouwen het kantoorgebouw. Het grote doel van het energielabel is om CO2-uitstoot en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te minimaliseren.

Full service kantoorruimte
Bij een full service kantoorruimte (of business center) kun je een receptie, algemene vergaderruimtes en volledig ingerichte kantoorruimtes verwachten. Naast deze standaard faciliteiten zijn er aanbieders die extra faciliteiten of diensten aanbieden.

Garagebox
Dit type garage is een afsluitbare parkeerruimte die zich normaliter bevindt in een parkeergarage of op een parkeerterrein. De box kan worden gekocht of gehuurd. Bewoners kunnen een garage bij hun woning hebben om hun voertuig of andere spullen op te bergen. Tegenwoordig zijn er ook bedrijven die garageboxen verhuren op bedrijventerreinen.

Gemeubileerd
Als een kantoorruimte wordt verhuurd als gemeubileerd kantoor, dan dient de ruimte over enkele vaste eigenschappen te beschikken. Zo hoort de kantoorruimte te beschikken over vaste vloerbedekking. Ook dient er raamdecoratie aanwezig te zijn in het kantoor. Verder is er utiliteitsverlichting aanwezig. Bovendien horen er meubels aanwezig te zijn zoals een bureau, bureaustoel, zithoek en opbergkasten. In principe moet het zo zijn dat je alleen maar je laptop hoeft te pakken om te kunnen verhuizen naar een gemeubileerde kantoor.

Gestoffeerd
Als een kantoorruimte wordt verhuurd al gestoffeerd kantoor, dan dient de ruimte over enkele vaste eigenschappen te beschikken. Zo hoort de kantoorruimte te beschikken over een vaste vloerbedekking. Ook dient er raamdecoratie aanwezig te zijn in het kantoor. Verder is er utiliteitsverlichting aanwezig. Je hoeft het kantoor alleen nog te voorzien van kantoormeubilair. 

Horecapand
Een adres waarop een horecabestemming is uitgegeven. Een horecabestemming is onderverdeeld is 3 categorien, waarbij het grootste verschil zit in de openingstijden en nevenactiviteiten. Check bij de gemeente welke bestemming op het door jou gevonden adres is uitgegeven. 

Huisvestingsonderzoek
Onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden in een bepaalde stad of land. Er wordt dan gekeken naar de bereikbaarheid, werkgelegenheid en prijs. Een huisvestingsonderzoek heeft tot doel vast te stellen hoe de huidige huisvesting gebruikt wordt. De resultaten van dit huisvestingsonderzoek in combinatie met de huisvestingsvisie leiden tot een doordacht huisvestingsadvies dat volledig aansluit bij de bedrijfsprocessen en de door gewenste bedrijfscultuur.

Huurder
Iemand die tegen betaling iets leent en/of gebruikt. In dit geval een kantoorruimte. 

Huurovereenkomst / Huurcontract
Een huurcontract of huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder van een zaak of een gedeelte daarvan - lees hier woning of deel van een woning. De verhuurder en huurder spreken in deze overeenkomst af dat de ene partij (verhuurder) de woning of kamer verhuurt - in gebruik laat nemen - in ruil voor een tegenprestatie van de huurder, namelijk het betalen van een huurprijs, doorgaans maandelijks.

Huurkorting
Korting op de (maandelijke) huurprijs gedurende een overeengekomen periode. 

Huurperiode / Huurtermijn
Termijn van de huurovereenkomst. Dit is de looptijd van de huurovereenkomst. Dit kan flexibel of vast zijn. Vaak is de huurtermijn tussen de 1-5 jaar.

Huurvoorstel / Huuraanbieding
Indien de bezichtiging positief is verlopen kun je vrijblijvend een huurvoorstel of huuraanbieding opvragen bij de verhuurder van de kantoorruimte. In het huurvoorstel staan de huurvoorwaarden opgenomen waarvoor je de kantoorruimte kunt huren. Dit is een vrijblijvend voorstel. Je kunt hiervoor een tegenvoorstel uitbrengen. 

Incentives
Het woord incentive betekent letterlijk "prikkel". In het geval van kantoorruimte gaat het om een prikkel om een huurder over te halen om de kantoorruimte te huren. Vaak gaat het om een huurkorting of huurvrije periode of een investeringsbijdrage.

Industrieterrein
Een industrieterrein is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven. Een industrieterrein wordt ook wel aangeduid als bedrijventerrein, kantorenpark of handelspark. Er bevinden zich vaak ook veel kantoren oindustrieterreinen.

Institutionele beleggers
Institutionele beleggers zijn instellingen die het vermogen van bijvoorbeeld pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen beheren. Deze professionele beleggers nemen een groot deel van het aandelenbezit voor hun rekening.

Kantoor
Een kantoor is een werkplaats waar beroepen worden uitgeoefend die vaak achter een bureau plaatsvinden. 

Kantoorgebouw / Kantoorpand
Een kantoorgebouw is een gebouw waarin één of meer organisaties hun kantoor hebben ondergebracht. Veel kantoren zijn karakterloze gebouwen, maar er zijn ook prestigieuze kantoren die door gerenommeerde architecten zijn ontworpen.

Kantoorinrichting
Inrichting voor kantoorruimtes. Lees in dit artikel op Flexas.com alles over kantoorinrichting. 

Kantoorverzamelgebouw
Een gebouw waar meerdere bedrijven gehuisvest zijn.

Kantorenpark
Een kantorenpark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven. Een kantorenpark wordt ook wel aangeduid als industrieterrein, bedrijvenpark of handelspark. 

Kavel
Een bouwkavel is een stuk grond (kavel) waarop volgens het bestemmingsplan, woningen of bedrijfspanden gebouwd mogen worden.

Leegstand
Er is sprake van leegstand als een gebouw geen inboedel heeft of een gebouw 2 maanden of langer niet in gebruik is. 

Multi tenant
Een gebouw waar meerdere bedrijven gehuisvest zijn. Een multi tenant gebouw wordt ook wel aangeduid als bedrijfsverzamelgebouw of business center.

Mutatieonderhoud
Mutatieonderhoud is het door de verhuurder van vastgoed uitgevoerd onderhoud aan een huurobject waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd tussen twee verhuurperiodes in. In de regel vertrekt de oude huurder, waarna de verhuurder besluit om het object te controleren en daar waar nodig aan te passen ten einde een goed onderhouden huurobject opnieuw te kunnen verhuren.

Object
Een object is een ander woord voor kantoorgebouw of bedrijfspand. 

Onderhuur
Wanneer u als hoofdhuurder een ruimte of gebouw door verhuurd aan een derde.

Ontbindende voorwaarden
Voorwaarden die ontbonden kunnen worden, deze aanvullende voorwaarden worden opgenomen in de huurovereenkomst. 

Operator
Een kantoor operator is een organisatie die een kantoorgebouw of kantooretage huurt van een vastgoedeigenaar en deze flexibel onderverhuurt aan derde. Een operator verhuurt flexibele kantoorruimte tegen een all-in prijs. 

Opleveringsrapport
Het opleveringsrapport (ook wel proces verbaal van oplevering of inspectierapport) wordt doorgaans toegevoegd als bijlage van de huurovereenkomst. Hierin wordt de huidige staat van de ruimte beschreven. Aan het einde van de huurovereenkomst dient de huurder de ruimte op te leveren in de oorspronkelijke staat. 

Opslagruimte
Een opslag ruimte is een separate ruimte voor opslag van goederen of overige zaken. Dit kan in hetzelfde gebouw zijn of elders. 

Pachten
Pacht is de benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande 'hoeve', viswater of een veer door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild.

Pantry
Een pantry is een eenvoudige inloopkeuken bijvoorbeeld in een kantoorgebouw met warm en koud water, een koelkast, de koffieautomaat e.d.

Perceeloppervlakte
Het perceel is de begane grond oppervlakte van het vastgoed plus tuin en eventuele parkeerplaatsen.

Praktijkruimte
Dit is een ruimte wat vooral veel door tandartsen en huisartsen wordt gebruikt.

Retail
Is een ander woord voor levering van diensten en/of goederen aan particulieren. Het is dus detailhandel. Wel wordt de term detailhandel soms beperkt tot het leveren van fysieke goederen, terwijl men onder retail ook het leveren van diensten, zoals door een bank verzekeringskantoor of een reisbureau verstaat.

Roerende zaken
Goed en zaak zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht. Tussen het juridisch taalgebruik in Nederland en in België zijn er zekere verschillen.

Royeren
Uitsluiten.

ROZ
Afkorting van Vereniging Raad voor Onroerende Zaken. Deze vereniging geeft model huurovereenkomsten met betrekking tot  woon-, winkel- en kantoorruimte en autoboxen. 

Servicekosten
De servicekosten bestaan uit leveringen en diensten die door de verhuurder worden verzorgd. Deze kosten hebben betrekking op gebouwgebonden kosten die de verhuurder maakt voor de huurder. Denk hierbij aan onderhoud aan de installatie, schoonmaakkosten van de algemene ruimten, beveiligingskosten en energiekosten. Kosten zoals een promotiebijdrage of verzekeringspremies vallen vaak niet onder de servicekosten. Meer over servicekosten lees je in dit artikel op Flexas.com. 

Showroom
Een ruimte waar goederen worden getoond.

Single Tenant
Er is één huurder in het gebouw.

Sleuteloverdracht
Het moment waarop de huurder de sleutel ontvangt van de verhuurder.

Sleutelverklaring
Een verklaring dat de sleutel is overgedragen en toestemming om een pand te betreden.

Tijdelijke kantoorruimte
Bij het huren van een tijdelijke kantoorruimte huur je voor een korte periode of een beperkt aantal uren een volledig ingericht kantoor. Meer over flexibel huren lees je in dit artikel op Flexas.com. 

Turn Key 
Kantoorruimte wordt kant en klaar opgeleverd. De huurder hoeft alleen nog "de sleutel om te draaien".

Vastgoed splitsen
Het vastgoed wordt verdeeld onder meerder woningen of ruimtes. Dit is doorgaans lastig te bewerkstelligen. Splitsen van registergoed (ook wel horizontaal splitsen genoemd), kan een financieel aantrekkelijk en praktische manier zijn om vastgoed rendabeler te maken.

Vastgoedbeleggingsfonds
Een fonds (bedrijf) wat zich alleen bezig houdt met het beleggen in vastgoed om daar vervolgens een rendement mee te creëren.

Vastgoedontwikkeling
Het realiseren van nieuwe gebouwen, woningen of winkels.

Verhuurder
Iemand die tegen betaling iets uitleent en/of in bruikleen uitgeeft. In dit geval een kantoorruimte. 

Vestigingsklimaat
Het vestigingsklimaat geeft aan hoe aantrekkelijk het is om als bedrijf ergens te vestigen.

Vierkante meterprijs
Vraagprijs voor het kantoor per vierkante meter per jaar. Huurprijs berekenen? Lees dit artikel op Flexas.com. 

Virtueel kantoor
Een virtueel kantoor is een inschrijfadres voor jouw bedrijf op een professionele zakelijke locatie als een business center. Op die manier hoef je niet jouw huisadres op te geven. Vaak worden behalve een zakelijk adres overige faciliteiten geboden zoals een telefoon- en postservice en gebruik van vergaderrruimte. 

Vloeroppervlakte
De vloeroppervlakte (VO) van een gebouw geeft, in bepaalde mate, de grootte van het gebouw weer. Vloeroppervlakte wordt in vierkante meter (m²) uitgedrukt. Berekeningen: Lengten in één richting ten minste in decimeters bepalen.

Vraagprijs
Dit is de prijs die een eigenaar, verkoper of verhuurder vraagt voor zijn of haar vastgoed.

Waarborgsom
Een waarborgsom (borg) dient als zekerheidstelling voor de verhuurder van de kantoorruimte. Lees hier alles over de waarborgsom en bankgarantie.

Werkplek
Een plek waar iemand werkt. Gemiddeld is dit ongeveer 10 tot 15 m2. Wil je weten hoeveel vierkante meter je nodig hebt? Lees dit artikel op Flexas.com. 

Werkplekprijs
Vraagprijs voor de kantoorruimte uitgedrukt per werkplek. Lees meer over werkplekprijs in dit artikel op Flexas.com.

Winkeliersvereniging
Vereniging van winkeliers, hier worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd of afspraken gemaakt over het winkelcentrum of winkelgebied.

Zakelijk vastgoed
Vastgoed wat zakelijk wordt gebruikt of geëxploiteerd.

Zoekopdracht
Dat is een opdracht voor het zoeken van een geschikte ruimte of gebouw voor een bedrijf. Hier wordt vaak gekeken naar de plaats, m2, bereikbaarheid etc.